Puls­vis­serij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog


Motie van afkeuring handels­wijze minis­terie

12 juli 2021

De Partij voor de Dieren heeft felle kritiek geuit richting het kabinet over de gang van zaken rond de pulsvisserij. De NOS bracht onlangs naar buiten dat er flink gesjoemeld is met cijfers en dat relevante informatie in Brussel werd verzwegen. “De aap is eindelijk uit de mouw als het gaat om het bedrog rond de pulsvisserij. Nederland heeft hiermee simpelweg de wet overtreden”, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg, die dit direct aankaartte in de Tweede Kamer en een motie van afkeuring over de handelswijze van het ministerie van LNV indiende.

Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Europa stond dit slechts bij uitzondering toe, maar vanaf 1 juli jongstleden is het verbod volledig en zijn ook uitzonderingen niet meer mogelijk. Nu blijkt dat gesjoemel door Nederland hier een grote rol in heeft gespeeld. Uit de onthullingen van de NOS blijkt dat het voormalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2010 het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen.

“Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. Daarnaast is met manipulaties van cijfers het aantal schepen ook nog eens sterk uitgebreid, tot veel meer dan is toegestaan. Vergelijkbaar met wat Japan deed, toen de walvisvangst internationaal verboden werd, met een uitzondering voor onderzoek: ineens werden alle Japanse walvisvaarders onderzoeksschepen”, legt Wassenberg uit.

Het verhaal rondom pulskor begint zo rond 2010. Vissers hebben het zwaar, en onder de dreiging van faillissementen voerden politieke partijen de druk op staatssecretaris Bleker op om meer pulsvisserij toe te staan. Onder deze druk, blijkt uit de stukken die de NOS opvroeg, voelden hoge ambtenaren zich gedwongen aan hun ondergeschikten te vragen ‘maximaal creatief’ te zijn. Op die manier kon uiteindelijk een veel groter deel dan de toegestane 5% van de vloot in aanmerking komen voor een pulsvisserij-ontheffing. Uiteindelijk visten 84 commerciële schepen, ruim een kwart van de Nederlandse vloot, met puls. En dat zette kwaad bloed bij de andere EU landen, die met lede ogen zagen hoe Nederlandse commerciële vloten hun zeeën leegvisten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Andere Europese landen pikten het valsspelen van Nederland niet en dwongen een algemeen verbod op pulsvisserij af.

Bestuurscultuur
“Dit is een bijna klassiek voorbeeld van de huidige bestuurscultuur: gesjoemel met cijfers en het willens en weten achterhouden van informatie. Wederom heeft een Nederlandse minister bij veel mensen en ook vissers het vertrouwen geschaad. Om dat vertrouwen te herstellen, zijn oprechte excuses op hun plaats. Bovendien keurt de Partij voor de Dieren de handelswijze af en daartoe hebben we gisteren een motie ingediend, die helaas niet op een meerderheid kon rekenen”, besluit Wassenberg.


[1] https://nos.nl/artikel/2387301...

Gerelateerd nieuws

'Stop de bollenteelt rond beschermde natuurgebieden'

Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er een einde aan de gangbare (niet-biologische) bollenteelt rond beschermde Natura ...

Lees verder

Experts bevestigen: Nederland potentiële hotspot voor zoönotische uitbraken

De Nederlandse veehouderij is vanwege de dreiging van zoönosen een onacceptabel groot risico voor de volksgezondheid. Dat bli...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief