Motie Wassenberg over afkeuring van de handels­wijze van het minis­terie van LNV


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit gewobte documenten blijkt, dat sinds 2010 het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen,

constaterende dat hiermee de wet is overtreden,

constaterende dat uit de Wob-documenten tevens blijkt dat in 2014 de nieuw aangetreden bewindspersoon hierover bewust is voorgelogen, met als doel om het aantal afgegeven pulsvisserij-ontheffingen op illegale wijze nog een keer te verdubbelen,

overwegende dat het ministerie met dit bedrog de vissers heeft aangezet tot het doen van onverantwoorde investeringen in pulsvisserij-apparatuur,

keurt deze handelswijze af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP, Den Haan

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga