'Stop de bollen­teelt rond beschermde natuur­ge­bieden'


Rechter erkent dat niet alleen stikstof maar ook land­bouwgif scha­delijk is

2 juli 2021

Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er een einde aan de gangbare (niet-biologische) bollenteelt rond beschermde Natura 2000-gebieden. De partij stelde hierover vragen nadat in een recente rechtszaak is geoordeeld dat álle mogelijk schadelijke agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden een natuurvergunning nodig kunnen hebben. Tot nu toe wordt er alleen gekeken naar veehouderijen vanwege de stikstofuitstoot.

Bij deze bollenteelt wordt niet alleen het meeste landbouwgif gespoten, ook wordt vaak gebruik gemaakt van drainage: het ontwateren van percelen waarmee ook het grondwaterpeil in het omringende gebied verlaagd wordt. De rechtbank Noord-Nederland heeft deze risico’s voor de natuur bevestigd door te stellen dat er ook voor akkerbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven een natuurvergunning nodig kan zijn. Tweede Kamerlid Leonie Vestering: “Ik roep de minister op om deze uitspraak serieus te nemen en indien nodig de Wet natuurbescherming op dit punt te verduidelijken. Ook moet zij de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de controle op natuurvergunningen, erop wijzen dat ook andere agrarische bedrijven dan de veehouderij een natuurvergunning nodig kunnen hebben. Uit voorzorg zou de minister de gangbare bollenteelt rond natuurgebieden moeten verbieden, omdat al bekend is dat het gifgebruik daar zeer hoog is.”

Onderzoek van burgerinitiatief Meten is Weten en Natuurmonumenten heeft laten zien dat resten van landbouwgif kunnen verwaaien of verdampen en neerslaan tot in de kern van beschermde natuurgebieden. “Niet alleen stikstof, maar ook landbouwgif en ontwatering kunnen schade toebrengen aan de natuur. En gezien de erbarmelijke toestand waarin de meeste natuurgebieden nu verkeren moet dat absoluut voorkomen worden. De Natuurbeschermingswet stelt een verbod op verslechtering, maar zoals we inmiddels weten wordt die wet in Nederland structureel overtreden. Tijd om in te grijpen dus”, zegt Vestering.


Gerelateerd nieuws

Opnieuw beelden van misstanden in slachthuizen

De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd aan om te eisen dat de aangenomen motie over het verlagen van het s...

Lees verder

Pulsvisserij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog

De Partij voor de Dieren heeft felle kritiek geuit richting het kabinet over de gang van zaken rond de pulsvisserij. De NOS b...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief