PvdD stemt tegen Rijks­be­groting die klimaat- en natuur­crisis verergert


7 december 2021

De Partij voor de Dieren heeft tegen de Rijksbegroting voor 2022 gestemd. “Wij willen geen verantwoordelijkheid willen nemen voor een begroting die de klimaat- en natuurcrisis niet bestrijdt, maar verergert”, zei fractievoorzitter Esther Ouwehand, die een stemverklaring aflegde in de Tweede Kamer.

Drie jaar geleden stemde de Partij voor de Dieren voor het eerst tegen de Rijksbegroting als geheel, omdat ook die begroting stuurde op een onverantwoorde opwarming van de aarde, die de leefbaarheid en de vrijheden van toekomstige generaties in gevaar zou brengen, verklaarde de partij. “Sindsdien is het klimaat- en natuurbeleid door de hoogste Nederlandse rechters van tafel geveegd en legt het kabinet deze uitspraken nog steeds naast zich neer”, zegt Ouwehand.

Toen de PvdD in 2018 tegen de volledige begroting stemde was dat voor het eerst in de politieke geschiedenis van Nederland. “Het is de gewoonte in de Tweede Kamer dat de Rijksbegroting, ook na alle debatten en ook na alle kritiek, gewoon door de meerderheid van de Kamer wordt gesteund, door coalitie en oppositie. Maar wanneer je leeft in tijden van crisis en er een radicale verandering nodig is, dan is misschien wel het minste wat je kan doen kritisch naar je eigen gewoonten kijken”, aldus Ouwehand in haar stemverklaring.