Zeg NEE tegen het associatieverdrag met Oekraïne

Op woensdag 6 april 2016 mogen we in een referendum stemmen over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het associatieverdrag kan Oekraïne producten makkelijker en goedkoper aan Europa verkopen.​ 

Lees hier 10 redenen om NEE te stemmen bij het referendum. 


Campagneposter Partij voor de Dieren - klik op de foto voor een groter formaat

Probleem daarbij is, dat Oekraïense goederen niet op dezelfde manier als in Europa gemaakt worden en niet aan dezelfde eisen voldoen. Zo komen Oekraïense eieren uit legbatterijen, die zoveel dierenleed veroorzaken dat ze in Europa verboden zijn.

Verder heeft Oekraïne een immense bio-industrie waarin dieren nóg slechter worden behandeld dan in de megastallen die we hier kennen. Controles op dierenwelzijn bestaan niet of nauwelijks. Daarnaast worden in Oekraïne zeer jonge kinderen ingezet in sectoren als de landbouw. Bijvoorbeeld om uien te plukken.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel om producten te accepteren die zonder respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu zijn gefabriceerd. We zeggen daarom consequent NEE tegen vrijhandelsverdragen, die dit soort producten toelaten. Of het nu gaat om TTIP, CETA of dit associatieverdrag: de belangen van mensen, dieren en ons milieu gaan altijd boven de handelsbelangen van multinationals.

Laat 6 april van je horen en zeg NEE tegen het associatieverdrag met de Oekraïne!

Het associatieakkoord met Oekraïne gaat over handel en is te vergelijken met verdragen als TTIP. Door het verdrag worden EU-landen verplicht om Oekraïense goederen binnen te laten zonder importheffing. Goederen van een land dat produceert met kinderarbeid en barbaars dierenleed van kolossale proporties en waar corruptie nog altijd aanwezig is. Door Oekraïense producten toe te laten, maakt Europa zich dus mede schuldig aan schending van mensen- en dierenrechten. Daarnaast vormt de import van Oekraïense producten oneerlijke concurrentie voor Europese producenten die zich wél aan de regels houden.

Voorstanders schermen ermee dat het associatieverdrag Oekraïne verplicht om bepaalde wetten en productiestandaarden op den duur te verbeteren. Met dit vrijhandelsverdrag verliezen we drukmiddelen richting Oekraïne om eisen te stellen aan hun producten. Immers er wordt al de beloning gegeven van export voordat de prestatie geleverd is. Net als met TTIP en andere vrijhandelsverdragen. De kans is groter dat de dierenwelzijnseisen hier in EU in het kader van "gelijk speelveld" verlaagd zullen worden, dan dat ze in Oekraïne verhoogd zullen worden. Het verdrag is een snelweg voor multinationals naar Europa waarbij familiebedrijven noch in Oekraïne noch in Europa een kans krijgen. Lees ook het opinieartikel van partijleider Marianne Thieme en Europarlementariër Anja Hazekamp over het associatieverdrag.

Zeg NEE tegen ernstig dierenleed
Oekraïne is een land van de ongekende megastallen. Legbatterijen zijn verboden in de Europese Unie en ook de productie van vleeskippen is aan regels gebonden. Maar miljardair Yuriy Kosiuk bouwde in Oekraïne het bedrijf Myronivsky Hlibo-product (MHP) dat 332 miljoen kippen per jaar slacht gesteund met € 170 miljoen van de Nederlandse Rabobank en ING. In dit ene bedrijf worden jaarlijks bijna evenveel kippen geslacht als in heel Nederland.

Behalve goedkoop kippenvlees komen er uit Oekraïne ook legbatterijeieren, bijvoorbeeld van Avangardco, dat 27 miljoen legkippen houdt onder omstandigheden die bij ons verboden zijn. Via het associatieverdrag kunnen deze bedrijven hun producten afzetten in de EU, zonder aan onze dierenwelzijnsregels te voldoen. Een groot probleem voor Nederlandse boeren en een obstakel voor verbetering van dierenwelzijnseisen in de EU.

Relevante artikelen:
Ontwikkelingsgeld naar Oekraïense plofkip
Met de vrijhandel komt ook de Oekraïense plofkip

Zeg NEE tegen de schendig van mensenrechten


© Sean Sprague/SpraguePhoto.com

Mensenrechten worden in Oekraïne veelvuldig geschonden. Zo komt aan veel Oekraïense producten kinderarbeid te pas. Bijna 200.000 Oekraïense kinderen tussen de vijf en veertien jaar worden ingezet voor kinderarbeid, vooral in de landbouwsector en in de mijnbouw. Op de website rvo.nl waarschuwde de Nederlandse overheid tot voor kort nog: “vooral als u in de agrarische sector of in de bouw onderneemt, is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf of onderaannemer gebruik maakt van kinderarbeid.”  In aanloop naar het referendum is deze waarschuwing van de overheidswebsite verwijderd, aanleiding voor de Partij voor de Dieren om Kamervragen te stellen.

Ook met de basisrechten voor oudere werknemers is het slecht gesteld. Zo worden vakbondsleiders geïntimideerd door Oekraïense veiligheidsdiensten en is het minimumloon in Oekraïne minder dan 50 euro per maand.


Campagneposter Partij voor de Dieren - klik op de foto voor een groter formaat

Zeg NEE tegen gentech
Kleinschalige, duurzame landbouw heeft geen kans in Oekraïne. 1,6 miljoen hectare aan landbouwgrond is in handen van grote multinationals, waaronder Monsanto. Kleine boeren maken geen schijn van kans om hun producten voor een eerlijke prijs op de markt te brengen. Europa staat ook steeds meer onder druk van ondernemingen zoals Monsanto, om giftige bestrijdingsmiddelen op grote schaal toe te staan. Oekraïne doet dat al op grote schaal en vormt zo een springplank voor Monsanto naar de rest van Europa.

Zeg NEE tegen corruptie

Wie genoeg geld heeft, kan werkelijk alles en iedereen kopen in Oekraïne. Het is het meest corrupte land van het Europese continent. De bevolking wordt daar de dupe van, want gerechtigheid is niet vanzelfsprekend als de rechterlijke macht en politie omkoopbaar zijn. Een handelsverdrag met Oekraïne gaat de corruptie allerminst oplossen, maar tast de eerlijke handel aan doordat corrupte Oekraïense ondernemers toegang hebben tot onze markt. Oekraïne zou eerst de corruptie moeten terugdringen voordat de handelsbarrières met Europa wegvallen. Want met dit verdrag bestrijdt Europa geen corruptie, maar halen we het binnen. En daarbij: waarom zou een land dat zich niet eens aan zijn eigen wetten houdt, zich plotseling wel aan de strengere eisen van Europa conformeren?


De gang van zaken rond de in 2005 gestolen schilderijen uit het West-Fries Museum is een voorbeeld van de heersende corruptie in Oekraïne.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24840112/__Roofkunst_op_slagveld__.html
http://wfm.nl/gestolen-kunst/

Meer weten waarom je NEE moet stemmen? Dat kan! Kijk op: 

http://www.ngpf.nl/2016/03/24/refrendum-6-april-nee-tegen-associatieverdrag-tussen-de-europese-unie-en-oekraine/
http://zegneeop6april.nl/

Of luister naar de radiospotjes ingesproken door Christine Teunissen, senator voor de Partij voor de Dieren:

Radiospotje 1: Kinderarbeid aan de orde van de dag in Oekraïne.
Radiospotje 2: Ben je tegen TTIP? Stem dan ook tegen het associatieverdag. 
Radiospotje 3: Nee tegen plofkippen!
Radiospotje 4: Het associatieverdag is slecht voor Oekraïense kippen en Europese boeren.
Radiospotje 5: Stop de kip-ei-situatie in Oekraïne.
Radiospotje 6: Oekraïne is het meest corrupte land van Europa.
Radiospotje 7: Met steun van NL banken en EU subsidies bouwde Oekraïne plofkipfabrieken en legbatterijen.
Radiospotje 8: Zeg NEE tegen genetische manipulatie!
Radiospotje 9: Zeg NEE tegen corruptie
Radiospotje 10: Met steun van ING en Rabobank en EU subsidies bouwde Oekraïne plofkipfabrieken en legbatterijen.
Radiospotje 11: Zeg NEE tegen kinderarbeid
Radiospotje 12: Stem NEE op 6 april!