Partij voor de Dieren roept minister op: stem tegen Parkinson-gif


6 april 2020

De Partij voor de Dieren roept landbouwminister Schouten op tot steun voor een verbod op het landbouwgif mancozeb. De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel ingediend om het gif niet langer toe te staan op de Europese markt, maar de Europese lidstaten hebben het laatste woord: zij moeten over het voorstel stemmen. “Kies vóór onze gezondheid en stem tegen het gif”, roept Frank Wassenberg de minister op in zijn Kamervragen.

De Europese toelating van mancozeb liep al in 2016 af, maar omdat het steeds weer automatisch werd verlengd is het nog steeds op de markt, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren in Europa heeft eerst al het Europees Parlement zich uitgesproken voor een verbod op mancozeb. Nu ligt er ook een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod. Wassenberg: “De bal ligt nu bij de landbouwministers om het gif eindelijk van de markt te halen.”

Parkinson-gif
Mancozeb is een schimmelverdelger die op grote schaal wordt gebruikt in de Nederlandse akkerbouw, vooral voor aardappelen, uien en bloembollen. De stof is hormoonverstorend en kan neurologische schade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Boeren die met Mancozeb werken lopen anderhalf zoveel risico op neurologische ziekten als mensen die niet op hun werk aan het landbouwgif worden blootgesteld. Om die reden beschouwt de Franse overheid de ziekte van Parkinson sinds 2012 als beroepsziekte onder akkerbouwers.