Partij voor de Dieren publi­ceert wets­voorstel dat ecocide strafbaar stelt


‘We intro­du­ceren echt een nieuwe norm in het Wetboek’

13 juli 2023

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt het beschadigen van ecosystemen snel strafbaar in Nederland. Kamerlid Lammert van Raan publiceert vandaag zijn wetsvoorstel waarmee het begrip ecocide in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt opgenomen. “We introduceren hiermee echt een nieuwe norm in het strafrecht.”

Ecocide is letterlijk ‘het doden (cide) van ons huis (oikos)’. Het toevoegen van dit begrip in het strafrecht betekent dat bestuurders van bedrijven persoonlijk vervolgd kunnen worden voor ernstige milieumisdrijven. “Milieu heeft een intrinsieke waarde en ernstige aantasting van dat milieu, door menselijk handelen of juist door niet te handelen, moet strafbaar worden”, licht het PvdD-Kamerlid de noodzaak van zijn ecocidewet toe.
Van Raan benadrukt dat het strafrecht een belangrijke signaalfunctie heeft. “Het weerspiegelt heersende opvattingen in de samenleving en bestraft gedrag dat in strijd is met die opvattingen. Gezien de huidige maatschappelijke opinie over het belang van klimaat, natuur en milieu is het uitblijven van straffen voor ernstige milieuschade niet langer gerechtvaardigd.”

Van Raan wijst ook op de afschrikwekkende functie van het strafbaar stellen van ecocide en daarmee op de preventieve werking. “Beter nog dan milieuschade bestraffen is toekomstige ecocide voorkomen. De huidige milieuwetgeving doet dat onvoldoende, terwijl de ernst van de biodiversiteits-, klimaat- en vervuilingscrises toeneemt.”

Burgers betrekken
Van Raan stelt zijn wetvoorstel open voor internetconsultatie, om suggesties binnen te halen en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het thema. Na vier weken consultatie zal de input worden verwerkt en kan het wetsvoorstel naar verwachting aan het einde van de zomer naar de Raad van State, die advies zal uitbrengen. Daarna volgt het debat en de stemmingen in de Tweede en Eerste Kamer.

Klik hier voor de memorie van toelichting
Klik hier voor het wetsvoorstel

Gerelateerd nieuws

‘Verbied urenlange transporten met kalfjes’

De Partij voor de Dieren vindt dat demissionair minister Adema van LNV in actie moet komen om een einde te maken aan de voort...

Lees verder

Bestuur draagt Esther Ouwehand voor als lijsttrekker

Esther Ouwehand wordt door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerve...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief