Partij voor de Dieren: handen af van Kastan­jedal!


24 november 2009

In Beek-Ubberbergen dreigt een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur opgeofferd te worden voor de bouw van appartementen en villa’s. De provincie Gelderland heeft dat besloten. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand vindt het onacceptabel dat een deel van de Ecologische Hoofdstructuur komt te vervallen en heeft er bij minister Verburg van LNV op aangedrongen het besluit van de provincie terug te draaien.

Het natuurgebied dat de provincie op wil offeren betreft het Kastanjedal op de stuwwal in Beek-Ubberbergen. Het Kastanjedal is een zeer waardevol en uniek gebied, met grote betekenis voor de biodiversiteit en de groene ruimte in de regio. Er komen vele diersoorten voor die er foerageren en overwinteren en er zijn zeldzame plantensoorten te vinden, zoals het unieke essenbronbos dat in Nederland alleen op die plek en in Zuid-Limburg voorkomt. Daarnaast staat in het Kastanjedal de Kabouterboom, de dikste kastanjeboom van Nederland van ongeveer 480 jaar oud. Voor de bouw van de woningen zouden meer dan 30 kastanjebomen gekapt moeten worden en gaat er een zeer belangrijke habitat en prachtig natuurgebied verloren.

De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat een waardevol natuurgebied wordt opgeofferd voor de bouwplannen van de provincie. Zeker omdat het Kastanjedal onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is en de provincie daar niet zomaar in mag schrappen. Esther Ouwehand heeft er bij LNV-minister Gerda Verburg op aangedrongen de beslissing van Gedeputeerde Staten Gelderland terug te draaien. De minister heeft daarop toegezegd te onderzoeken of het besluit van de provincie Gelderland wel rechtmatig is. Wordt vervolgd!

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief