Partij voor de Dieren stelt Kamer­vragen over dood in beslag genomen Asherakat


16 november 2009

Den Haag, 16 november 2009 - Bijna twee jaar worden de drie in beslag genomen Asherakatten nu opgevangen terwijl het onderzoek naar hun herkomst nog altijd niet is afgerond. Dit weekend werd bekend dat één van de drie katten nu is overleden. De Partij voor de Dieren vindt deze gang van zaken volstrekt onacceptabel en heeft minister Verburg gevraagd om tekst en uitleg te geven over de dood van de kat.

Sinds de inbeslagname van de drie katten heeft de Partij voor de Dieren regelmatig gevraagd naar de ontwikkelingen in het lopende onderzoek en hierbij aangedrongen op een spoedige uitspraak in deze zaak. Keer op keer was de reactie vanuit de ministeries dat het strafrechtelijk onderzoek nog niet was afgerond en dat het proces meer tijd zou kosten. Voor één van de katten komt de uitspraak nu te laat.

Deze zaak staat helaas niet op zichzelf. Het komt nog al te vaak voor dat een dier langer dan een jaar vastzit voordat is besloten of het terugkan naar de eigenaar of dat het kan worden herplaatst. De minister spreekt over "opslag", "deponeren", "in beslag genomen goederen", maar het gaat om levende wezens. De partij blijft daarom aandringen op het treffen van maatregelen om het eindeloos opvangen van een dier tegen te gaan, zoals het stellen van een maximale bewaartijd tot het dier mag worden herplaatst, waarvan alleen met goede reden kan worden afgeweken.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende Kamervragen gesteld naar aanleiding van de dood van de Asherakat.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief