Pak corona­crisis, klimaat­crisis en biodi­ver­si­teits­crisis tegelijk aan


Kamer­vragen over uitstel van klimaat­maat­re­gelen

10 april 2020

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over berichten dat klimaatmaatregelen verder uitgesteld worden in verband met de coronacrisis. Onder meer de invoering van een CO2-heffing, de uitvoering van het klimaatakkoord, de invoering van een vliegtaks en de extra maatregelen die nodig zijn om aan het Urgenda-vonnis te voldoen dreigen op de lange baan te worden geschoven. Kamerlid Lammert van Raan heeft hierover vragen gesteld aan de ministers van EZK en Financiën.

Van Raan: “We maken momenteel meerdere crises tegelijk door; naast de coronacrisis ook de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Terecht is de urgentie van de aanpak van de corona-uitbraak hoog, maar dat bewustzijn van urgentie zou de Partij voor de Dieren ook willen zien bij de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Als we deze crises nog verder laten ontsporen, kunnen de kosten - in de brede zin van het woord - vele malen hoger uitpakken dan het economische steunpakket dat nu wordt uitgewerkt.”

Van Raan pleit ervoor dat de financiële middelen uit het noodpakket slim worden benut zodat alle crises tegelijkertijd aangepakt worden. “Veel bedrijven stonden sowieso al voor de opdracht te veranderen om een rol te kunnen spelen in de toekomstige economie, waarin we de grenzen van de planeet niet meer overschrijden. Deze bedrijven zijn erbij gebaat als we de financiële middelen uit het noodpakket inzetten om deze transitie te versnellen. En ze zijn juist niet gebaat bij het herstellen van de oude status quo van vervuiling, uitbuiting en schaalvergroting. Dat economische model van vóór de coronacrisis was juist onderdeel van het probleem waardoor we nu te maken hebben met een klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over openstellen miljoenen medische dossiers

In de strijd tegen het coronavirus is besloten de medische dossiers van 8 miljoen mensen open te stellen op basis van ‘verond...

Lees verder

Stop met gif-injecties in bomen tegen eikenprocessierups

De Partij voor de Dieren roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om een proef waarbij 2500 eike...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief