Motie van treurnis in debat Klimaatzaak


24 september 2015

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van treurnis ingediend over de opstelling van het kabinet in de Klimaatzaak. Esther Ouwehand vindt het besluit om hoger beroep aan te tekenen een trieste illustratie van de onwil van dit kabinet om een deugdelijk klimaatbeleid te voeren.

(Video Esther Ouwehand dient motie van treurnis in tijdens tweede termijn van debat Klimaatzaak)

In juni werd geschiedenis geschreven toen een Nederlandse rechter Urgenda in het gelijk stelde in de Klimaatzaak. De Nederlandse staat moet van de rechtbank haar klimaatbeleid veel ambitieuzer maken en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met ten minste 25% beperken. Ondanks zware druk uit de samenleving is de regering deze week in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

De Partij voor de Dieren vindt het zeer kwalijk dat de regering ervoor kiest om veel tijd en energie te verspillen aan een hoger beroep en zelfs het inhoudelijk oordeel van de rechter dat Nederland meer moet doen tegen klimaatverandering aan te vechten. Ouwehand wees er in het debat over de uitspraak in de Klimaatzaak op dat beroep niet nodig is om de principiële rechtsvragen over het oordeel van de rechter te beantwoorden. Deze vragen kan de regering ook direct voorleggen aan de Hoge Raad via sprongcassatie. Zo kan het kabinet kostbare tijd besparen en direct werk maken van het behalen van de internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen.

Omdat het kabinet dit weigert en uitvoering van het vonnis op de lange baan schuift, heeft Esther Ouwehand vandaag in het Kamerdebat over de Klimaatzaak een motie van treurnis over het klimaatbeleid van de regering ingediend. Ouwehand: “Het kabinet zet de toekomst van ons allemaal op het spel. Het is een gotspe dat het kabinet blijft zeggen ‘ambitieus klimaatbeleid’ te voeren terwijl de rechter vonnist dat de zorgplicht van de overheid extra maatregelen noodzakelijk maakt. De rechter zegt dat de overheid anders een onrechtmatige daad begaat.

Prinsjesdagaanklacht
Op Prinsjesdag hekelde Esther Ouwehand de hindermacht die de overheid in steeds sterkere mate vormt voor het leefbaar houden van de aarde. Op haar Prinsjesdagjurk pronkte een quote van de Amerikaanse natuurfotograaf en activist Ansel Adams: “It’s horrifying that we have to fight our own government to save the environment.” (‘Het is angstaanjagend dat we onze eigen overheid moeten bevechten om het milieu te redden’). Esther Ouwehand roept de regering op namens en mét haar bevolking te strijden voor onze leefomgeving en onze toekomst.

Bekijk de bijdrage van Esther Ouwehand aan het debat over de uitspraak in de Klimaatzaak:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief