PvdD: lande­lijke visie alter­na­tieven ganzen­doding


24 september 2015

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet een algemene visie op alternatieven voor vergassing en afschot van ganzen opstelt. De partij heeft hierover dinsdag een motie ingediend tijdens het VAO dierenwelzijn.

Op dit moment wordt het beleid voor de ganzenproblematiek per provincie bepaald. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op vergassing en afschot en wordt er nauwelijks naar alternatieven gekeken. Terwijl er zeer effectieve en diervriendelijke alternatieven bestaan zoals verjagen met lasers en het onaantrekkelijk maken van gebieden voor ganzen. Bovendien laten ganzen zich niet beperken tot provinciegrenzen. De Partij voor de Dieren heeft daarom de regering opgeroepen om met een landelijke visie te komen waarmee invulling wordt gegeven aan alternatieven voor vergassing en afschot.

Marianne Thieme: “Nederland is een ganzenland, maar al decennialang blinken wij uit in ongelooflijk dom korte termijnbeleid om ervoor te zorgen dat de mens geen last heeft van dieren. Vol wordt ingezet op de ineffectieve, wrede en dure methoden van afschot en vergassing. De innovatieve en diervriendelijke methoden blijven in de marge. Het ganzenbeleid in Nederland is te kwalificeren als dweilen met de kraan open, sinds kort zelfs met de gaskraan open.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief