Minister moet lande­lijke richtlijn ontwik­kelen voor finan­ciële hulp aan wildop­vang­centra


Gehele Tweede Kamer steunt Partij voor de Dieren-voorstel

17 december 2019

De gehele Tweede Kamer steunt het Partij voor de Dieren-voorstel voor een landelijke richtlijn voor vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra. Dat betekent dat de minister zo snel mogelijk om tafel moet met gemeenten, provincies en andere betrokkenen om afspraken te maken.

Dat is goed nieuws voor alle wildopvangplekken die de afgelopen weken in onzekerheid hebben gezeten over hun toekomst. De meeste opvangcentra krijgen nauwelijks financiële hulp van provincies en gemeenten en zijn volledig afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Bovendien ontbreekt landelijke coördinatie voor de hulp aan wilde dieren. Het gevolg is dat veel wildopvangcentra tevergeefs om hulp vragen bij de lokale overheid en in financiële nood verkeren. Met het voorstel van de Partij voor de Dieren zal de regering zich moeten gaan inzetten om de coördinatie tussen alle betrokkenen te verbeteren en afspraken te maken over financiële hulp.

    PvdD-kamerlid Frank Wassenberg: “Dit is een grote dag voor alle wildopvangcentra in Nederland. Na weken van onzekerheid kunnen ze
    eindelijk opgelucht ademhalen. Wij zullen de aankomende tijd de vinger aan de pols houden en bij de minister blijven benadrukken hoe belangrijk het is deze richtlijn er komt. Wij hebben als mensen de morele verplichting wilde dieren die door ons toedoen in nood zijn te helpen.”

    Lees hier meer over de situatie rond de wildopvangcentra en de inzet van de Partij voor de Dieren.