Motie Wassenberg: lande­lijke richtlijn voor vergoe­dingen aan zelf­standige, lokale en regionale wildop­vang­centra


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wildopvangcentra in het hele land moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden,

verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: stop de bladblazer

Lees verder

Motie Van Raan: minister-president in gesprek met de getroffen ouders onterecht inge­vor­­derde kinder­op­vang­toe­­slagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer