Minder stikstof begint bij minder dieren


PvdD dient 20 wijzi­gingen in op Spoedwet Stikstof voor betere bescherming natuur én dieren

4 december 2019

Om zo snel mogelijk toch weer meer asfalt te kunnen aanleggen, de veehouderij in de benen te houden en de groei van de luchtvaart mogelijk te maken, heeft landbouwminister Schouten een Spoedwet Stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de wet blijkt dat zij niets geleerd heeft van het harde oordeel van de rechter over het falen van de overheid om de natuur te beschermen tegen stikstof, waar de regering wettelijk toe verplicht is.

En niet alleen de natuur is het slachtoffer. Om de schadelijke uitstoot van ammoniak uit de veehouderij te verminderen, zet Schouten net als haar voorgangers volop in op technologie – dure oplossingen die niet werken en die nog verder ten koste gaan van dieren. Bij de behandeling van de Spoedwet zal Esther Ouwehand daarom zo'n 20 wijzigingen voorstellen die zowel de natuur als het dierenwelzijn aanzienlijk verbeteren, én ons land uit de stikstofcrisis helpen.

De veehouderij in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd. In een poging de schadelijke effecten te beteugelen wordt vooral ingezet op technologische oplossingen, zoals luchtwassers, uitstoot-arme stallen, aangepast veevoer en mestverwerking. Ouwehand: “Dit heilige geloof in techniek werkt verdere intensivering en schaalvergroting in de hand: minder boerenbedrijven en nog meer dieren. Ondanks forse subsidies kunnen investeringen in technologische innovaties immers alleen uit met een aanzienlijke uitbreiding van het aantal dieren per bedrijf. De grote cowboys drukken zo de kleinere gezinsbedrijven steeds verder uit de markt. Nu al stoppen 5 à 7 agrarische bedrijven per dag.”

Niet alleen is het aantal dieren per bedrijf neemt flink toe, ook de productie per dier wordt meer en meer opgevoerd. Zo zijn zeugen steeds verder doorgefokt om meer biggen te krijgen per worp - ze kregen door het fokprogramma zelfs meer tepels - en zijn koeien zo doorgefokt dat ze bijna twee keer zoveel melk moeten geven als in 1980 het geval was.

Ouwehand: “Bij de aanpak van de stikstof- en klimaatcrisis zet de minister vol in op een ‘emissiearme veehouderij’. Oftewel: steeds meer dieren opsluiten in potdichte stallen. Het welzijn van de dieren wordt daarbij stelselmatig vergeten. Wij dienen vandaag daarom ruim 20 amendementen in voor de natuur én de dieren om zo het werk te doen dat het ministerie van landbouw al jaren laat liggen.”

Met de amendementen wordt onder andere een verbod voorgesteld op het fokken op steeds grotere aantallen biggetjes die per worp worden geboren, het fokken op een hoge melkproductie per koe en het fokken van dikbilrunderen die alleen nog maar per keizersnede kunnen worden geboren. Tot slot worden voorstellen gedaan voor een houdverbod voor veehouders die zijn veroordeeld voor dierenmishandeling of dierverwaarlozing.

Gerelateerd nieuws

Kabinet moet extra maatregelen nemen om Urgenda-doel te halen

Het kabinet moet extra maatregelen nemen om het Urgenda-doel van 2020 te halen. De Tweede Kamer schaarde zich achter twee mot...

Lees verder

PvdD bindt strijd aan met monsterverdrag energiereuzen. Weg met het ECT!

De Partij voor de Dieren bindt de strijd aan met het Energy Charter Treaty (ECT). Het ECT is een meer dan 25 jaar oud investe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief