Kabinet moet extra maat­re­gelen nemen om Urgenda-doel te halen


Tweede Kamer schaart zich achter voor­stellen Partij voor de Dieren

3 december 2019

Het kabinet moet extra maatregelen nemen om het Urgenda-doel van 2020 te halen. De Tweede Kamer schaarde zich achter twee moties van de Partij voor de Dieren die daartoe oproepen.

Het kabinet moet het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden. Dit betekent dat het kabinet veel extra klimaatmaatregelen moet nemen. Tevens moet het kabinet ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van haar 40-puntenplan om 25% CO2-reductie in 2020 te halen, serieus nemen en de Kamer per maatregel informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen.

Urgenda won de Klimaatzaak al in 2015. “De rechter heeft bij het Urgenda-vonnis uitgesproken dat de Staat haar zorgplicht schendt en ons land moet beschermen tegen de klimaatcrisis,” zegt Kamerlid Lammert van Raan, die de voorstellen indiende. “In plaats van die zorgplicht alsnog na te komen met extra maatregelen koos het kabinet voor gevaarlijk uitstelgedrag door in hoger beroep en cassatie te gaan, waaraan op 20 december een einde komt als de hoogste rechters uitspraak doen. Dat uitstelgedrag maakt 2019 tot een verloren jaar voor het klimaat. Daarom dienden we elf voorstellen in waarmee het Urgenda-doel gerealiseerd kan worden.”

Twee van die elf voorstellen nam de Tweede Kamer dus aan; de andere negen werden verworpen, waaronder het voorstel om 5 miljard euro extra vrij te maken voor een stevige krimp van de intensieve veehouderij, voor het versneld afsluiten van kolencentrales, voor het vergroenen van daken en voor de verduurzaming van woningen en gebouwen; en voorstellen om de klimaat- en biodiversiteitsnoodtoestand uit te roepen.

Van Raan: “Goede stappen vooruit, maar tevens een gemiste kans voor de Kamer om zich er echt van te verzekeren dat het kabinet zich inzet om tenminste de absolute ondergrens van 25% CO2-reductie te halen. De Partij voor de Dieren blijft het kabinet onder druk zetten om de zorgplicht te vervullen."

Gerelateerd nieuws

Ook Nederland moet klimaatnoodtoestand uitroepen

Na diverse landen en steden wereldwijd, heeft nu ook het Europees parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarmee geeft...

Lees verder

Minder stikstof begint bij minder dieren

Om zo snel mogelijk toch weer meer asfalt te kunnen aanleggen, de veehouderij in de benen te houden en de groei van de luchtv...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief