Maak van het Wad geen boorput!


6 juli 2016

De Wadden en andere bijzondere natuurgebieden moeten beschermd worden tegen de fossiele hebzucht van bedrijven die de kwetsbare, unieke natuur willen verstoren en beschadigen met boringen naar gas. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft hiertoe een subamendement op de Mijnbouwwet ingediend.

Het brede protest tegen de afzonderlijke plannen voor gaswinning bij Terschelling en Schiermonnikoog hebben weerklank gevonden bij een Kamermeerderheid, die moties tegen vergunningen voor deze boringen heeft aangenomen. De kwetsbare, unieke en onmisbare natuur van het Waddengebied, die zowel de status van Natura 2000 als UNESCO Werelderfgoed heeft moet wat de Kamer betreft met rust gelaten worden.

De Partij voor de Dieren wil dat de Kamer zich niet steeds opnieuw moet uitspreken tegen nieuwe vergunningaanvragen en heeft daarom een amendement op de Mijnbouwwet ingediend om te voorkomen dat vergunningen verleend kunnen worden in Natura 2000- of Werelderfgoedgebieden. Zo wordt wettelijk geregeld dat er ook niet onder de Wadden en andere Natura 2000-gebieden meer gas of zout gewonnen kan worden. Alleen zo kan gegarandeerd worden dat de Wadden voor eens en altijd met rust worden gelaten.

Frank Wassenberg: “In de Wadden hoort geen mijnbouw thuis. Over 20 jaar zullen we ons afvragen hoe we in ‘s hemelsnaam zo zot waren dat we dat überhaupt hebben toegestaan.

Kwetsbaar
Zelfs Shell vindt dat sommige natuurgebieden ‘te kwetsbaar zijn’ om delfstoffen te winnen. Het Waddengebied en Werelderfgoed Waddenzee worden beschermd en gewaardeerd juist vanwege die kwetsbaarheid van de natuur. Gevolgen van bodemdaling door mijnbouw ter plekke en/of zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering kunnen in dit kwetsbare gebied grote gevolgen hebben.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief