Keer bewijslast voor gaswin­nings­schade om


1 juli 2016

De Partij voor de Dieren en de PvdA willen dat de bewijslast voor schade door gaswinning in het Groningenveld wettelijk bij de NAM komt te liggen. Vele inwoners van Groningen en omliggende kampen met schade en onbewoonbare huizen door de gaswinning. Wanneer de bewijslast wordt omgekeerd, wordt het voor deze burgers gemakkelijker om naar de rechter te stappen als hun schade niet wordt vergoed.

In de ons omringende landen is wettelijk geregeld dat de bewijslast voor de schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten bij de exploitant ligt. In Nederland is dit niet het geval. Hierdoor is de bewijslast bij schade die veroorzaakt is door bijvoorbeeld gaswinning in Groningen neergelegd bij de gedupeerden. Hierdoor worden burgers extra belast én er wordt minder schade vergoed.

Frank Wassenberg (PvdD) en Jan Vos (PvdA) hebben daarom een amendement op de Mijnbouwwet ingediend om de bewijslast om te draaien. Dit amendement regelt dat de bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld wettelijk wordt neergelegd bij de mijnbouwmaatschappij. Wassenberg: “Het is onacceptabel dat mensen die soms veel schade ondervinden door gaswinning zelf moeten proberen te bewijzen dat die schade is veroorzaakt door de gaswinning in hun regio. De bewoners hebben niet om die gaswinning gevraagd. Door de bewijslast om te keren, helpen wij die gedupeerden om sneller en eenvoudiger hun schade vergoed te krijgen.

Novelle minister Kamp
Een amendement van PvdD en PvdA om de bewijslast bij alle schade door mijnbouwactiviteiten om te keren is in april 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft vervolgens een novelle op de wet ingediend die dit amendement sterk uitkleedt en beperkt tot het relatief kleine ‘effectgebied’ van het Groningenveld. Daarmee vallen gedupeerden die wel schade hebben, maar een straat verder wonen, buiten de boot. Kamerleden Wassenberg en Vos vinden dat de minister hiermee voorbij gaat aan de nadrukkelijke wens van de Kamer en hopen met het nieuwe amendement de omkering van de bewijslast ook te regelen voor de vele slachtoffers buiten dit ‘effectgebied’.

Geen mijnbouw in Natura2000 en Wadden
De Partij voor de Dieren wil ook in de wet waarborgen dat er geen boringen in Natura2000-gebieden en Werelderfgoedgebieden (zoals de Wadden) mogen plaatsvinden. Frank Wassenberg heeft hiertoe twee amendementen ingediend. Als deze amendementen worden aangenomen moet de dreigende gaswinning bij Terschelling en Schiermonnikoog definitief van de baan zijn. Mijnbouwactiviteiten horen geen plaats te hebben in en onder kwetsbare, unieke en onmisbare natuurgebieden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief