Kweek­vis­in­du­strie is nieuwe bio-industrie


22 december 2014

Terwijl het kabinet zou kunnen strijden tegen het leegvissen van zeeën en oceanen, zet het juist in op het kweken van vissen. Een nieuwe bio-industrie is hiermee geboren. Esther Ouwehand heeft vorige week in de Kamer aandacht gevraagd voor de problemen die de kweekvisindustrie met zich meebrengt.

De Partij voor de Dieren wijst erop dat het kweken van vis geen oplossing is voor de zorgwekkende overbevissing. Integendeel. Veel kweekvis wordt gevoerd met vismeel en visolie afkomstig van wildgevangen vissen. Zo is voor 1 kilo kweekzalm ongeveer 3,5 kilo zeevis als voer nodig. Het kweken van vissen is dus niet duurzaam, maar wel slecht voor het welzijn van de vissen en schadelijk voor de gezondheid van mensen. Daarom heeft Esther Ouwehand de regering opgeroepen een risicoanalyse uit te voeren waarbij de effecten van de kweekvisindustrie op de volksgezondheid, vissenwelzijn, milieu en duurzaamheid in kaart worden gebracht.

De problemen in de kweekvisindustrie zijn enorm. Net zoals varkens en plofkippen worden de vissen op onnatuurlijke en mechanische wijze gehouden. Ze worden soms met duizenden tegelijk opgepropt in gesloten bakken of kooien in open water. De uitwerpselen van de vissen trekken wormen en parasieten aan. Om die te bestrijden wordt vervolgens omstreden landbouwgif gebruikt, waarvan restanten achterblijven in de vis die verkocht wordt aan de consument.

Het overmatige en onzorgvuldige antibioticagebruik dat in de bio-industrie heeft geleid tot steeds meer resistente bacteriën, herhaalt zich in de kweekvisindustrie. De onnatuurlijke en mechanische leefomgeving zorgt voor een hoge mate van stress bij de kweekvissen, waardoor ze een verminderde weerstand krijgen en ziek worden. De industrie denkt dit met antibiotica op te kunnen lossen.

De kweekvisindustrie is een complexe en ondoorzichtige keten waarin allerlei risico’s verborgen zitten voor volksgezondheid, milieu en het welzijn van de vissen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan deze nieuwe bio-industrie en vindt dat er openheid en transparantie moet komen over de problemen die het kweken van vissen met zich meebrengt,” aldus Esther Ouwehand.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief