Kamer: erken effect klimaat­ver­an­dering op vluch­te­lin­gen­stroom


18 september 2015

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart brengt. Een Kamermeerderheid steunde donderdag een motie hierover van Marianne Thieme. Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer expliciet oproept om de relatie tussen klimaatverandering en vluchtelingenstromen te erkennen en een visie te presenteren. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet hiermee een samenhangend beleid opstelt om vluchtelingenstromen te voorkomen en in te dammen.

Steeds meer mensen vluchten voor gewelddadige conflicten, waar diepgaande oorzaken aan ten grondslag liggen. Internationale experts en organisaties tonen aan dat klimaatverandering, grondstofwinning, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties grote impact hebben op de stabiliteit in kwetsbare regio’s. Een motie van fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die het kabinet verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen, werd donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gesteund door een Kamermeerderheid.

Thieme: “De Verenigde Naties verwachten rond 2020 tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen. Het is zaak dat de regering de effecten van klimaatverandering, onze handels- en belastingpolitiek op vluchtelingenstromen in kaart brengt. Een integrale aanpak om vluchtelingenstromen te voorkomen en in te dammen is onontbeerlijk.

Klimaatwet
Ook heeft Marianne Thieme het kabinet opgeroepen werk te maken van een Klimaatwet. De historische uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak noopt de overheid tot maatregelen. Deugdelijk klimaatbeleid met wettelijke borging versterkt klimaatakkoorden omdat de overheid zich committeert aan de doelstellingen, waardoor het bedrijfsleven risicovolle investeringen en innovaties zal durven doen. De Klimaatwet is een kaderwet: doelstellingen rondom reductie van broeikasgassen liggen vast, niet welke maatregelen of beleidsinstrumenten moeten worden ingezet. De Tweede Kamer krijgt hiermee een effectief instrument om de voortgang te kunnen controleren. De motie van Marianne Thieme die hiertoe oproept werd niet aangenomen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief