PvdD: geen ontwik­ke­lingsgeld naar Monsanto


22 september 2015

De Partij voor de Dieren wil dat er geen ontwikkelingsgeld meer naar Monsanto gaat. De regering ondersteunt de Round Table for Restonsible Soy, waar Monsanto deel van uitmaakt. Esther Ouwehand roept dinsdag tijdens het debat over de gentech-lobby op deze financiering te bevriezen.

Veel soja wordt door bedrijven als Monsanto genetisch gemanipuleerd om resistent te zijn tegen gif. Met als gevolg dat er extra veel gif wordt gebruikt bij de sojateelt, om alles te doden behalve de soja zelf. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit en de volksgezondheid in landen als Argentinië en Brazilië. Er zijn veel bezwaren tegen deze grootschalige sojaproductie voor ons veevoer. In plaats van de sojateelt te reguleren is de Round Table for Responsible Soy (RTRS) opgezet, waar onder andere multinationals als Monsanto deel van uitmaken. Er is veel kritiek op de RTRS omdat bijna alle soja die het RTRS-keurmerk draagt genetisch gemanipuleerd is, het overgrote deel daarvan is afkomstig van Monsanto.

Opmerkelijk is dat staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) zich recentelijk aansloot bij deze kritiek toen zij liet weten dat ze de koppelverkoop tussen genetisch gemanipuleerde producten en de inzet van zware pesticiden ongewenst vindt. Nu het kabinet zelf heeft toegegeven de gifsoja niet duurzaam te vinden, vindt de Partij voor de Dieren dat dan ook de financiële steun daarvoor moet worden stopgezet. Het Rijk draagt nu voor miljoenen euro’s bij aan de RTRS, via het Initiatief Duurzame Handel van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Esther Ouwehand wijst erop dat dit geld voor ontwikkelingssamenwerking bedoeld was en roept het kabinet op de financiering van RTRS stop te zetten. Zij doet dat vanavond in het debat dat de PvdD had aangevraagd met staatssecretaris Dijksma en minister Ploumen over de machtige lobby van de gentechindustrie.

Esther Ouwehand: “De Round Table for Responsible Soy is een farce. Monsanto wordt er rijk van maar de grote problemen voor mens, natuur en milieu worden niet opgelost. Dit is een zeer slechte besteding van Nederlands belastinggeld dat nota bene bedoeld was voor ontwikkelingssamenwerking. Nu het kabinet zelf toegeeft dat de koppeling tussen gif en gentech-gewassen heel gevaarlijk is, is er maar één conclusie mogelijk: stop de steun aan RTRS.

Monsanto & TTIP
Tijdens het debat roept Esther Ouwehand bovendien op om de invloed van multinationals als Monsanto op wetgeving vergaand in te perken. De PvdD wil dat het kabinet zich verzet tegen TTIP en de overlegorganen binnen dat vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU die de lobby van het grote bedrijfsleven ruim baan zullen geven.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief