Kamer: bescherm natuur tegen bollen­teelt


16 december 2014

De natuur moet beter worden beschermd tegen landbouwgif. Bollenkweek en andere teelten waarbij veel gif wordt gebruikt mogen niet zomaar meer plaatsvinden in of rond Natura2000-gebieden. Dat stelt een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag.

Hoewel de overheid de wettelijke taak heeft schadelijke activiteiten te weren uit kwetsbare natuur, liet zij de bollenteelt tot nu toe ongemoeid. Zo hebben giftige bestrijdingsmiddelen jarenlang de natuurgebieden aangetast, terwijl ze juist beschermd hadden moeten worden. Nu de motie van Esther Ouwehand in de Kamer is aangenomen, moeten de provincies het gifgebruik in natuurgebieden aan banden gaan leggen.

Voor bollenteelt worden grote hoeveelheden landbouwgif gebruikt. Dit gif komt in het water terecht en schaadt zo kwetsbare dieren als de rivierdonderpad, de meervleermuis en de kamsalamander. In de Natuurbeschermingswet staat dat schadelijke activiteiten in natuurgebieden zijn verboden en dat voor nieuwe activiteiten een vergunning afgegeven moet worden. De bollenvelden zijn echter nooit getoetst op natuureffecten en hebben dus geen vergunning. Door de nieuwe motie worden de provincies opgeroepen zo’n vergunningsprocedure in te stellen

Esther Ouwehand: “Het is bizar dat je aan de ene kant zegt natuurgebieden te beschermen en tegelijk de giftige bollenteelt haar gang laat gaan. De natuur wordt consequent ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Dit patroon willen wij doorbreken en het aanpakken van landbouwgif in natuurgebieden is een ferme stap daarin.

Gelderland
Op aandringen van het Statenlid van de Partij voor de Dieren heeft de provincie Gelderland recentelijk besloten een vergunningsprocedure in te stellen. Uit onderzoek van Alterra bleek namelijk dat de ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe groot kunnen zijn. Het onderzoek toont dat het hoge gebruik van landbouwgif in de bollenteelt veel grotere risico’s met zich meebrengt voor de natuur dan de teelt van andere gewassen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Doorbraak: vermaak geen rechtvaardiging voor dierenleed

Het wetsvoorstel voor een verbod op wilde dieren in het circus luidt een nieuwe fase in in het denken over dieren in de Neder...

Lees verder

Actieplan gif: voor 1 maart reactie kabinet

Staatssecretaris Dijksma komt voor 1 maart met een reactie op het actieplan van de Partij voor de Dieren om gevaarlijk landbo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief