Actieplan gif: voor 1 maart reactie kabinet


19 december 2014

Staatssecretaris Dijksma komt voor 1 maart met een reactie op het actieplan van de Partij voor de Dieren om gevaarlijk landbouwgif van de markt te halen. Eerder nam de Tweede Kamer al moties van Esther Ouwehand aan die vroegen om een verbod op omstreden bestrijdingsmiddelen, zoals imidacloprid en glyfosaat. Het kabinet voert deze moties onvoldoende uit omdat dat juridisch niet mogelijk zou zijn. Nu de Partij voor de Dieren oplossingen voor de vermeende juridische problemen heeft gepresenteerd, heeft Sharon Dijksma beloofd opnieuw naar de mogelijkheden te kijken de gifstoffen te verbannen aan de hand van het actieplan.

De moties handelen onder meer over neonicotinoïden, die gevaarlijk zijn voor bijen en vogels. De regering meende deze gifstoffen niet van de markt te kunnen halen, omdat ze dan aangeklaagd zou kunnen worden door de producenten van het gif. Uit het actieplan dat Ouwehand tijdens het debat over bestrijdingsmiddelen overhandigde, blijkt dat de regering wel degelijk maatregelen kan treffen gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Het kabinet beloofde de door de Partij voor de Dieren gepresenteerde oplossingen serieus te bestuderen en komt met een reactie op het stuk.

Nederland staat in de top 3 van landen met het hoogste gifgebruik per hectare. De natuur en de volksgezondheid ondervinden daar ernstige schade van. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren is de zorg over het hoge gifgebruik in de Nederlandse landbouw de afgelopen jaren gegroeid in het parlement. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde voorstellen om een aantal zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te weren van de akkers en de schappen: neonicotinoïden, glyfosaat, schimmelbestrijders en het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Esther Ouwehand: “De Kamer is duidelijk: volksgezondheid en milieu gaan boven de economische belangen van gifproducenten. Hier geldt dus het voorzorgsbeginsel. De regering heeft de wettelijke mogelijkheden om het voorzorgsbeginsel toe te passen onvoldoende verkend en voerde de moties daarom niet uit. Ons actieplan biedt juridische mogelijkheden om natuur, milieu en volksgezondheid wel te beschermen tegen gifstoffen. Nu het kabinet heeft beloofd deze oplossingen serieus te onderzoeken komt uitvoering van de moties binnen bereik.”

Petitie
Het gifgebruik zorgt voor veel onrust in de samenleving. Een petitie voor uitvoering van de moties van Esther Ouwehand werd dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden. In een paar dagen tijd werd deze petitie meer dan 62000 keer ondertekend. Omdat mensen nergens terecht kunnen met hun zorgen, richtte de Partij voor de Dieren eerder al het meldpunt Gifklikker.nl op.

Bekijk de bijdrage van Esther Ouwehand.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief