'Jour­na­listen weren bij vergassen van kippen in strijd met pers­vrijheid'


Esther Ouwehand dringt bij LNV-minister aan op meer trans­pa­rantie

10 mei 2023

Esther Ouwehand vindt dat de persvrijheid in het geding is als fotojournalisten geen toestemming krijgen beelden te maken van vergassingen op pluimveebedrijven waar sprake is van vogelgriep. “Het staat bovendien haaks op de transparantie die het ministerie van Landbouw zegt te willen bevorderen”, meent de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze heeft minister Adema om opheldering gevraagd.

Ouwehand stelt haar vragen naar aanleiding van een artikel in NRC waarin fotojournalist Olivier Middendorp vertelt hoe hij al herhaalde keren heeft gevraagd aanwezig te mogen zijn bij vergassingen op pluimveebedrijven die (preventief) worden “geruimd” vanwege vogelgriep, maar telkens geen toestemming krijgt. Ze wil van de minister weten of hij het met haar eens is dat ‘vrije pers van cruciaal belang is in een gezonde democratische rechtsstaat, omdat zij de macht controleert en burgers informeert’. Ook vraagt ze minister Adema hoe het weren van journalisten zich verhoudt tot de betere transparantie die hij zichzelf ten doel heeft gesteld. “Bij transparantie hoort dat mensen moeten kunnen zien hoe dieren worden gefokt, gebruikt en gedood bij de productie van vlees, zuivel of eieren. En daar hoort ook bij dat mensen moeten kunnen zien wat de gevolgen zijn van uitbraken van dierziekten en ook hoe het vergassen van miljoenen kippen, eenden en kalkoenen eruitziet”, stelt Ouwehand.

De reden dat Middendorp niet bij de vergassingen mag zijn heeft volgens het ministerie met name te maken met het risico op besmettingen. “Maar waarom worden cateringbedrijven dan wél toegelaten?”, wil Ouwehand weten. Zij wijst de minister er ook op dat journalisten tijdens de coronapandemie niet werd verboden om aanwezig te zijn op Covid-afdelingen van ziekenhuizen “Waarom worden journalisten dan standaard geweerd bij pluimveebedrijven, ook als zij toezeggen extra beschermingsmaatregelen in acht te nemen, nog bovenop de standaardmaatregelen?”

Door het weren van Middendorp en andere journalisten bestaan er al jaren geen actuele beelden van vergassingen op pluimveebedrijven. Hooguit summiere beelden gemaakt van grote afstand. Sinds afgelopen november worden zelfs hekken geplaatst bij bedrijven, waardoor ook het fotograferen vanaf de openbare weg onmogelijk wordt gemaakt. Middendorp concludeert daarom dat de overheid de dode dieren ‘liever niet laat zien’. “Maar we moeten onze ethiek en moraal kunnen toetsen, de wetten, regels en overheidshandelingen die voor ons in het leven zijn geroepen beoordelen, meningen kunnen vormen. De kans wordt anders groot dat we verkeerde keuzes maken of zelfs niet weten wat er speelt”, aldus Middendorp.
Ouwehand heeft de minister gevraagd te reageren op deze conclusie van de fotograaf.

Gerelateerd nieuws

PvdD-Kamerlid Leonie Vestering tijdelijk met verlof

Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Leonie Vestering legt om gezondheidsredenen tijdelijk haar werk neer. Haar plek in de ...

Lees verder

Levenslang houdverbod voor dierenbeulen

Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief