Hoog­te­punten van de Partij voor de Dieren 2016


30 december 2016

Met vijf zetels in het verschiet volgens de peilingen, sluit de Partij voor de Dieren dit jaar vol vertrouwen af. Kiezers laten zien dat zij een andere weg in willen slaan. Een weg die zich afsplitst van het menscentrale denken en het achterhaalde idee dat economische groei alle problemen oplost. Een grote groep burgers wil een ander Nederland. Het is tijd voor Plan B, een verkiezingsprogramma dat meer dan 550 maatregelen biedt voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu.

10 jaar in de Tweede Kamer
'Eendagsvliegen' werden Kamerleden Thieme en Ouwehand gekscherend door andere fracties en de pers genoemd, toen zij tien jaar geleden in het Haagse pluche zetelden. Ze ontpopten zich tot invloedrijke parlementsleden. Dat vond ook het opinieblad Opzij dat Marianne uitriep tot een van de meest invloedrijke politica’s. Bovendien werd onze fractie dankzij twee topnoteringen in de Duurzame Top 100 van Trouw uitgeroepen tot de – hoe kan het ook anders - duurzaamste fractie.

Met een feestelijke moddertaart werden de politieke partijen er smakelijk aan herinnerd dat de PvdD dankzij de kiezers niet meer weg te denken is uit Den Haag.

Puppysucces en koe bij kalf
En terecht. Want dankzij de PvdD wordt het Europees dierenpaspoort voor puppy’s verplicht gesteld, een belangrijke stap in de strijd tegen malafide hondenhandel. Er wordt overigens voortaan meer tegengehouden bij de grens: ivoor, tijgervellen en veel andere jachttrofeeën komen Nederland niet meer in. En giftige stoffen, als het aan ons ligt. Gelukkig kwamen we ook in het buitenland mooie overwinningen tegen, zoals het schrappen van het verschrikkelijke Toro de la Vega en de eis van Europa aan Japan om een einde te maken aan de walvisjacht. Dichter bij huis bleef de partij illegale jachtpartijen aan de kaak stellen: Friesland mocht geen reeën meer afschieten, knobbelzwanen in Flevoland blijven gespaard en voor de ganzen bij Schiphol ligt een diervriendelijke aanpak in het verschiet.

Ondertussen werd er landelijk onverminderd hard geknokt tegen de bio-industrie. Een Kamermeerderheid steunde onze motie voor een plan van aanpak om kalfjes bij de koe te houden. Biologisch ondernemen, wat onze voorkeur heeft, krijgt voortaan meer steun. En alleen wie echt bijdraagt aan duurzame landbouw mag zijn bedrijf ‘klimaatslim’ noemen.

Verzet tegen TTIP, CETA en het vrijhandelsverdrag met Oekraïne
De Partij voor de Dieren was de eerste partij die zich in de Kamer verzette tegen het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS: TTIP. Dankzij massale demonstraties voelde de EU zich genoodzaakt om de onderhandelingen over TTIP te staken.

De meerderheid van de Nederlanders zei ook nee tegen het associatieverdrag met Oekraïne, het meest corrupte land van Europa. De PvdD heeft daarvoor succesvol campagne gevoerd door te wijzen op de importmogelijkheden dat het verdrag biedt voor plofkippenvlees en de in de EU verboden legbatterij-ei. De PvdD wil niet geassocieerd worden met kinderarbeid, mensenrechtenschendingen, corruptie en dierenleed.

Woudfunding
Eigenhandig de natuur beschermen kan natuurlijk ook, zo bewees onze Woudfunding-actie.

Marianne inspireerde in het buitenland met een serie lezingen in Australië. Ze begeleidde ook de Kamerdelegatie bij de klimaattop in Marrakesh. Inmiddels trekt de PvdD-frontvrouw volle zalen met haar co-auteur en lijstduwer Ewald Engelen tijdens de lezingen over het pamflet voor Plan B: de kanarie in de kolenmijn.

Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet één is van de verre toekomst.

De schrijvers pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd.

Lokaal
Vanzelfsprekend mogen enkele lokale en provinciale hoogtepunten in dit overzicht niet ontbreken. In Arnhem gaan evenementen met bont in de ban, de dierenambulance in Amsterdam krijgt extra geld, in Amsterdam en Den Haag komt er dankzij de PvdD een einde aan ongewenst reclamedrukwerk en in Utrecht kiest men voortaan voor biologische bloembollen om de bijensterfte te stoppen.

Zuid-Holland creëert meer bloem- en kruidenrijk grasland omdat het beter is voor de weidevogels en andere dieren. Friesland gaat verwilderde katten steriliseren in plaats van afschieten. Groningen wil gasvrij en een einde aan de plezierjacht. En in Limburg krijgt duurzame energie voorrang.

Bovendien gaat deze provincie omwonenden waarschuwen bij vuurwerkevenementen. Goede zaken in deze zuidelijke provincie. Zou het soms iets te maken hebben met het geweldige werk dat ras-Limburger Frank Wassenberg in de Kamer heeft verricht dit jaar?

Met deze voorbeelden (en andere successen) zien we door heel Nederland steeds meer mensen vasthouden aan hun idealen. En dat blijven wij ook doen! Dit overzicht is een bescheiden bloemlezing van de vele hoogtepunten die tot stand zijn gekomen dankzij de tomeloze inzet van alle actieve leden en medewerkers die de partij een warm hart toedragen.

We sluiten dit jaar af met het eerste hoogtepunt van 2017, namelijk 15 maart: de dag dat we samen met jullie de Tweede Kamer op haar grondvesten lieten wankelen dankzij een daverend verkiezingssucces van de Partij voor de Dieren.

Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling. Op naar Plan B!

Gerelateerd nieuws

Puppyfraude met vaccinatieboekjes niet langer mogelijk

Fraude met vaccinatieboekjes van jonge honden is niet meer mogelijk. De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van de Partij ...

Lees verder

Opinie: Weg met het compromisme!

Door Ewald Engelen en Marianne Thieme Op de valreep van het oude jaar riepen in de Volkskant van 27 december een aantal ac...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief