De kanarie in de kolenmijn

Koop nu De kanarie in de kolenmijn, het nieuwe boek van Ewald Engelen en Marianne Thieme bij Uitgeverij Prometheus.

 

Speciale ledenaanbieding

Leden van de Partij voor de Dieren kunnen het boek De kanarie in de kolenmijn voordelig kopen via onze webshop. Partijleden betalen slechts € 18,50 inclusief verzendkosten (winkelwaarde: € 19,95). Het is nóg voordeliger om meerdere exemplaren te bestellen, want ieder extra boek dat een lid koopt kost maar € 16,-.

Ben je lid? Bestel het boek vandaag nog in onze webshop!

Niet-leden kunnen het boek in een boekwinkel of online kopen, onder andere via YoubeDo en bol.com.  Via YoubeDo en bol.com is ook het E-book te bestellen!

Maar je kunt ook lid worden van de Partij voor de Dieren voor 20 euro per jaar, dan ontvang je het boek gratis als welkomstgeschenk. 

Ben je al lid van de Partij voor de Dieren? Help ons dan groot worden. Werf een nieuw lid en zowel jij als het nieuwe lid krijgt het boek De kanarie in de kolenmijn cadeau!

Klik hier om de aanbevelingen te lezen!

 

Over het boek

Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet één is van de verre toekomst.

De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Tijd voor Plan B! 

Alvast een voorproefje?
Lees hier de inleiding van Ewald Engelen in De kanarie in de kolenmijn.
Lees hier de inleiding van Marianne Thieme in De kanarie in de kolenmijn. 

 

Engelse vertaling
De Engelse vertaling van De kanarie in de kolenmijn is verschenen als
e-book. Het e-book is verkrijgbaar via Amazon UKAmazon Europa en Amazon Australië, maar ook via
kobo.com. 

In navolging van de Nederlandse Partij voor de Dieren, met op dit moment 53 verkozen volksvertegenwoordigers, zijn er inmiddels 17 partijen voor de dieren actief in het buitenland. Op uitnodiging van dierenrechtenorganisatie Voiceless verzorgde Marianne Thieme van 4 tot 17 mei 2016 een serie lezingen in Australië.
 

 

 

​​

Wat anderen over De kanarie in de kolenmijn zeggen:

"De betekenis van het boek van Marianne Thieme en Ewald Engelen schuilt in het aan de orde stellen van fundamentele vraagstukken, die het bestaan en het overleven van mens, dier, natuur, cultuur en leefklimaat beroeren. Uiteindelijk zijn het de publieke opinie, individuele dwarsliggers en de politiek die aan de wieg staan van een grootscheepse en ingrijpende verandering van beleid. Daarom verdient het aanbeveling kennis te nemen van het economische en ecologische instrumentarium dat de bevlogen auteurs aanreiken om de status quo die de huidige politieke discussie zowel ten onzent als elders kenmerkt, te doorbreken. Het gaat om afstand nemen van kwantitatieve, monetaire economische groei ten gunste van een kwalitatief hoogwaardige economische ontwikkeling die de welvaart in ruime zin bewerkstelligd. In het belang van de immateriële waarden zoals leefbaarheid, duurzaamheid, behoud van natuur en cultuur. Het boek van Marianne Thieme en Ewald Engelen is daartoe een vruchtbare openingszet."
Em. Prof. dr. Arnold Heertje

"Hulde voor dit boek! De aarde is ons in leen toevertrouwd door de komende generaties. Toch vergrijpt de mens zich rovend en slopend aan dit leengoed. Horizontale rechtvaardigheid, eerlijke verdeling dus van de goederen der aarde onder allen die hier thans wonen, staat wel op onze agenda. Maar onthutsend is het gebrek aan besef hoezeer ons verbruik van de aarde de bewoonbaarheid ervan in gevaar brengt voor wie na ons zullen komen."
Prof. mr. Dries van Agt

"De financiële en economische structuren in de wereld staan noodzakelijke veranderingen in de weg. En we wonen de aarde uit. Het stemt hoopvol dat wetenschappers als Ewald Engelen en politici als Marianne Thieme de problemen onderkennen en naar oplossingen zoeken."
Prof. dr. Jan Terlouw

"Het is iets van alle tijden: mensen die waarschuwen dat ons perspectief fundamenteel verkeerd is en vervangen moet worden door een nieuw wereldbeeld. Zulke mensen worden vaak weggezet als naïeve dromers, of als onheilsprofeten die met hun overdreven verhalen mensen angst proberen in te boezemen.
Zo ging dat in de strijd om afschaffing van slavernij en het cultuurstelsel, of in de drankbestrijdingsbeweging ook. In dit boek leggen Thieme en Engelen glashelder uit waarom niet zij, maar de meerderheid die de feiten nog niet onder ogen wil zien naïef en gevaarlijk bezig is. Boeken als deze zijn belangrijk om een omslag in publieke opinie en collectief gedrag te bewerkstelligen, die uiteindelijk ook de politiek en het bedrijfsleven diepgaand kan beïnvloeden. Er is daarvoor niets minder dan een revolutie in denken en handelen nodig, maar de geschiedenis leert dat zulke revoluties geen illusie zijn - fundamentele verandering is
mogelijk."

Dr. Maartje Janse

"Ons ziekelijke, menscentrale denken heeft ons in een ernstige systeemcrisis gebracht. Dit even nuchtere, goed gedocumenteerde als gepassioneerde boek beschrijft de weg naar herstel: ván een monomane, enkel op geld gerichte economie náár een economie die gebaseerd is op een gezonde ecologie. Een boek naar mijn hart. Toch nog toekomst voor mens, dier en natuur."
Hans Bouma

"Eindelijk aandacht voor het feit dat het ronduit stom is om arbeid te belasten. Prachtig boek! Dit moet iedereen lezen!"
Jan-Peter Cruiming

"Laat deze kanarie uitvliegen en helpen de ondermijning van onze aardbol te stoppen."
Mensje van Keulen

"Marianne Thieme en Ewald Engelen nemen de lezer mee op een adembenemende tocht door de kolenmijn van onze huidige wereld. De meegebrachte kanarie blijkt het niet te overleven. Het is zaak de mijn onmiddellijk te verlaten."
Prof. ir. Klaas van Egmond

"Scherpe analyse van ons economisch en maatschappelijk bestel dat aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Een 'must read' voor iedereen die denkt dat we er met het oplappen van het oude model wel komen."
Prof. dr. Herman Wijffels

"Als klimatoloog ben ik geneigd te denken: het is al twee over twaalf. Maar tevens weet ik, dat we de kennis hebben om de klok terug te draaien. Tot vijf voor twaalf. En liefst nog verder terug. Het kan. Wachten is geen optie. Er alleen over discussiëren evenmin. Handen uit de mouwen. Geen woorden maar daden. Dit boek benadrukt dat het roer radicaal om moet. En laat ons zien wat ons, de mensheid, te doen staat."
Ir. Reinier van den Berg

"Dwarsdenkers waren Thieme en Engelen altijd al, godlof, maar met dit boek durven ze te dromen over radicale vernieuwing. Dat zouden meer mensen moeten doen."
Jort Kelder

"Het leest als een thriller met de lezer als de moordenaar die het nog goed kan maken. Dit zijn pas onze normen en waarden! Verplichte lesstof voor scholieren en voor alle anderen die niet meer kunnen vluchten."
Prof. mr. Peter Nicolaï

"Onze (wereld-)cultuur heeft toekomst, 1) als  de cultuurmachten van wetenschap, techniek en economie ingezet worden om het leven van planten, dieren, mensen en samenlevingen te beschermen en te dienen, in plaats van te bedreigen, en 2) als de levensstijl van mensen meer op welzijn dan op welvaart is gericht. Dit boek kan aan de bezinning op dit perspectief bijdragen!"
Em. Prof.dr.ir. Egbert Schuurman

"Dit boek onderkent dat het geen zin heeft ecologische problemen te zien als geïsoleerd van economische problemen. Een echt alternatief weet de connectie te maken. Thieme en Engelen geven een belangrijke aanzet voor zo'n alternatief."
Dr. Willem Schinkel

"De economie van onze planeet draait al 3,8 miljard jaar prima zonder ons. Daar kunnen we dus veel van leren. De enige duurzame economie is er een die past binnen de economie van onze planeet.  En dat betekent dus een fikse koerswijziging. Revolutie in plaats van evolutie!"
Prof. dr. Louise E.M. Vet

"Wij leven op een moederplaneet waarvan wij de middelen sneller vernietigen dan ze kunnen worden bijgevuld. Door crisis na crisis, de meeste van hen door de mens veroorzaakt, volgen wij het fantoomdoel van eindeloze groei. Tegen dit onnatuurlijke en zelfs suïcidale traject spreken Ewald Engelen en Marianne Thieme met een koele geest. In een goed gefundeerd, sober maar welsprekend boek, bieden ze een diagnose van onze huidige onaanvaardbare stand van zaken - een stand van zaken die de opwarming van de aarde insluit, alsook conflicten over de toegang tot water, het uitsterven van hele dier- en plantsoorten, ongebreidelde epidemische ziekten bij industriële landbouwbedrijven, hongersnood in het zuiden, obesitas in het noorden - en bieden een zeer concreet recept voor overleving."
J.M. Coetzee, Zuid-Afrika

"Je geld of je leven anno 2016!!!
Bij het lezen van dit boek werd mij, door vorm en inhoud, al snel duidelijk dat het "Links of Rechtsom" snel heel anders moet met Nederland. Het beschrijft niet alleen haarfijn de samenhang tussen de groeide financiële en ecologische crisis maar komt vooral met oplossingen. Een prachtig boek wat ondanks de beschrijving van de vernietigende status-quo waarin wij vandaag leven, ook hoop biedt. De praktische oplossingen in het boek van Marianne en Ewald geven houvast en inspireren tot actie. Lezen en dan aan de slag, zou ik zeggen…..."

Ruud Koornstra

"Ewald Engelen beschrijft prachtig hoe de combinatie van financiële belangen en ideologie onze welvaartsstaat vernietigen. Zijn 'on-Nederlands' bevlogen schrijfstijl brengt de urgentie van zijn feiten tot leven. Iedereen, vooral de mensen die zichzelf 'bezorgde burgers' noemen, moet De kanarie in de kolenmijn lezen."
Zihni Özdil

"5000 jaar geleden ervoer de mens dat hij onlosmakelijk verbonden was met alles. We zijn echter van die visie losgeraakt en hebben onszelf aangepraat dat we een hogere levensvorm zijn, iets wat voorrang heeft op al het andere, iets wat kan nemen zonder het besef dat het ergens vandaan komt. In De kanarie in de kolenmijn beschrijven Marianne Thieme en Ewald Engelen in een krachtig boek en met rap tempo het resultaat en de consequenties van dit afgescheiden denken."
Lisette Kreischer

“Als dit boek één ding schrijnend duidelijk maakt, dan is het dat radicale veranderingen nodig zijn om onze planeet nog enigszins leefbaar te houden. Wie dit onder ogen durft te zien en ernaar handelt (door bijvoorbeeld aanpassing van eet- en leefstijl) wordt opmerkelijk genoeg nog vaak als 'drammerig' of ‘extreem’ gezien; terwijl de wérkelijke radicalen degenen zijn die maar willen blijven geloven in de illusie dat alles zo wel door kan blijven gaan.”
Annemarie Postma