Opinie: Groeiend verzet werkt. Uitverkoop natuur gestopt


18 juni 2013
Gepubliceerd in Nederlands Dagblad, 18 juni 2013

Creative Common Parkschuetz

Het onzalige plan van Henk Bleker om de Nederlandse natuur bij opbod en afslag te verkopen aan de hoogstbiedende, is gestopt. Voorlopig.

Niet omdat het kabinet inziet dat je het meest waardevolle dat we hebben moet beschermen tegen bezuiniging, privatisering en marktwerking, maar omdat volgens Dijksma de verkoop "het hele land in beweging" bracht. Ze zei dit weekend in de media: "je moet je dan afvragen of dit de manier is om een veel groter bedrag bij elkaar te scharrelen".
Geld is het uitgangspunt en blijft dat ook bij dit kabinet. De 100 miljoen bezuiniging op onze natuur moet en zal behaald worden, er wordt nu gezocht naar alternatieven zoals inkomsten uit houtkap en verkoop van andere bezittingen van Staatsbosbeheer zoals recreatiegronden op de Waddeneilanden.

Daarom is het hard nodig dat het verzet wordt voortgezet en versterkt. De bijna 4 miljoen georganiseerde natuurbeschermers die Nederland telt, zullen nu de rijen moeten sluiten. Het succes van het groeiend verzet kan ze inspireren.

In ruim twee weken zamelde de Partij voor de Dieren een kwart miljoen Euro in om via ‘woudfunding’ de geveilde natuur vrij te kopen. Met succes, op de natuurveiling in Daarle verwierf de partij bijna 100.000 m² van de kwetsbaarste natuur, inclusief een bewoonde dassenburcht. Allen dat laatste geeft al aan hoezeer de overheid weggevallen is als hoeder van kwetsbare waarden. Wie in Nederland een inheemse beschermde diersoort verhandelt riskeert hoge boetes of zelfs lange gevangenisstraf, maar de rijksoverheid meent een complete familie dassen inclusief haar leefgebied voor een slordige anderhalve euro per vierkante meter te kunnen verkopen.

Daarbij was onvoldoende rekening gehouden met de actiebereidheid van natuurbeschermers. Er was onvoldoende nagedacht over de weerstand die natuurverkoop zou oproepen en de geringe opbrengsten die ermee te behalen zouden zijn. Uit de evaluatie blijkt dat 30% van de geveilde natuur is opgekocht door de Partij voor de Dieren en dat de grond met een verlies van €0.49 /m2 is verkocht na zo’n 20 jaar beheer a 246 euro per ha en zeer forse verkoopkosten.

Daarbij is door de partij een aankoopmodel ontwikkeld waarmee de overheid tot 52% moet meebetalen aan het vrijkopen van de natuur, via een drempelloze notariële schenking. Het kost de overheid dus veel en het levert nauwelijks iets op.

Toen staatssecretaris Dijksma in het NOS journaal gevraagd werd of ze wellicht bang was dat de Partij voor de Dieren zich zou ontwikkelen tot grootgrondbezitter zei ze besmuikt: “de partij kan wel grond aankopen, maar zal nu tot de ontdekking komen wat het kost om het te onderhouden”.

Het draait eerder om geld dan om natuur in het overheidsbeleid. Toen het kabinet besloot de forensentaks en de langstudeerboete af te schaffen wegens aanhoudende protesten door assertieve studenten en treinreizigers, werd een bezuiniging van hetzelfde bedrag (1,4 miljard) gehaald bij een tammere groep burgers, de verzekerden. Van verhoging van de assurantiebelasting werd veel minder weerstand verwacht dan van treintax of langstudeerboete. Niemand kijkt graag in z’n verzekeringspapieren, daar ligt ook de oorsprong van de woekerpolisaffaire die argeloze verzekerden vele honderden miljoenen kostte.

Groeiend verzet en tegenvallende opbrengsten hebben ervoor gezorgd dat het kabinet de natuurverkoop opschortte. Maar de dreiging blijft, de staatssecretaris sluit niet uit dat in de toekomst alsnog natuur bij opbod verkocht zal worden.

Natuurbeschermers in Nederland kunnen dat voorkomen. Als we elkaar vinden en vasthouden,is er geen bewindspersoon die een beleid dat indruist tegen onze natuur durft door te voeren.

Politiek opportunisme kan alleen worden bijgestuurd door actief volksverzet. De eerste slag is gewonnen, alle reden daar moed uit te putten en nú door te zetten!

Marianne Thieme is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Victorie begint in Daarle

Het kabinet stopt voorlopig met de uitverkoop van natuur in Nederland, ingezet door staatssecretaris Bleker. Als reden daarvo...

Lees verder

Wasbeer als huisdier verleden tijd

Het houden van exotische dieren als huisdier wordt eindelijk aan banden gelegd. Na jarenlange inzet van de Partij voor de Die...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief