Goed voor natuur dat halvering stikstof blijft staan: nu actie


Reactie stik­stofadvies Remkes

5 oktober 2022

De Partij voor de Dieren ziet in de stikstof-adviezen van Johan Remkes bevestigd dat de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 onvermijdelijk is. De halvering van de uitstoot van stikstof is de absolute ondergrens voor het beschermen van de natuur. Volgens ecologen moet dit sneller, en dat kan ook. Het kabinet heeft al vele jaren verloren laten gaan, het is nu tijd voor actie. Er moet met spoed overgegaan worden op het gedwongen uitkopen van de grote vervuilers rondom natuurgebieden, zowel veehouderijbedrijven als de industrie.

Kamerlid Leonie Vestering: “Ecologen waarschuwen dat veel natuur nu al op omvallen staat en dat een halvering van de stikstofuitstoot noodzakelijk is per 2025. Hoe langer je wacht met maatregelen, hoe meer de natuur achteruitgaat en hoe duurder het ook wordt om dat te herstellen. Het jaartal 2030 was dus al een compromis; daar mag absoluut niet aan getornd worden en moet gezien worden als een eerste stap. Ook Remkes waarschuwt dat wachten eerder leidt tot minder dan tot meer perspectief voor de agrarische sector. Aan de slag dus.”

Het kabinet zal het jaartal 2030 wettelijk vast moeten leggen. Vestering: “Het zou een grote blunder zijn om de aanpak niet juridisch hard te maken. We hebben in 2019 bij de Raad van State gezien waar dat toe leidt; niemand is er bij gebaat als de aanpak opnieuw onderuit gaat in een volgende rechtszaak. Ook voor de boeren leidt dit tot duidelijkheid.”

Ook zal het kabinet aan de slag moeten met de integrale blik op de toekomst van de landbouw. Niet alleen op het gebied van stikstof overschrijdt de veehouderij grenzen. Ook op het gebied van klimaat en water zijn er internationale verplichtingen die Nederland na moet komen. En volgens een recente wetswijziging van de Partij voor de Dieren zal de manier waarop dieren worden gebruikt in de veehouderij ingrijpend moeten veranderen.

Vestering: “Het kabinet zal fundamentele keuzes moeten maken en landelijke kaders stellen. Onder andere als het gaat om dierenwelzijn, zoönosen en andere gezondheidsrisico’s zoals de slechte luchtkwaliteit in delen van Nederland. Welke sectoren hebben een toekomst in Nederland en krijgen de ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat we de kans op toekomstige pandemieën door dierziekten uit de veehouderij niet onnodig groot maken? Dit kan niet volledig op het bord van provincies worden gelegd.” In het rapport van Remkes wordt alvast een duidelijke toekomstrichting aangegeven. Hij wijst de agrarische sector op de noodzaak om voorop te lopen in de eiwittransitie. En om nu alvast voor te sorteren op veranderingen van voedingspatronen in de toekomst.

Het kabinet moet verantwoord omgaan met belastinggeld, en bij de aanpak van de natuurcrisis ook direct de transitie inzetten naar een toekomstbestendige landbouw. We willen niet dat Nederland in 2030 €25 miljard armer is, maar de problemen niet heeft opgelost.

Gerelateerd nieuws

'Vasthouden aan jouw idealen' is nu verkrijgbaar in de boekhandel

Ter ere van het 20-jarig bestaan van de partij publiceert De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van ...

Lees verder

Esther Ouwehand tijdelijk uit de Kamer wegens ziekte

Esther Ouwehand legt haar taken als Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren tijdelijk neer. Ouwehan...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief