Geen scha­delijk ‘natuur­her­stel’ zolang stik­stof­uit­stoot niet wordt aangepakt


Partij voor de Dieren stelt Kamer­vragen

16 april 2021

Zolang de stikstofuitstoot niet flink vermindert, is het treffen van maatregelen om de natuur te herstellen dweilen met de kraan open. Dat stelt een nieuw rapport[1] van ecologen onomwonden vast. Ook wordt gewaarschuwd voor de mogelijke schadelijke gevolgen van ‘natuurherstelmaatregelen’ die de minister voorstelt. Tweede Kamerlid Leonie Vestering stelt vragen aan de demissionaire minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over deze zorgelijke situatie voor de natuur.

Vestering: “De beste natuurherstelmaatregel is het verminderen van de stikstofuitstoot zelf. Het rapport van deze ecologen geeft hiervoor een wetenschappelijke onderbouwing. Als je weet dat de veehouderij voor bijna de helft bijdraagt aan de stikstofuitstoot dan is het de meest logische en effectieve maatregel om het aantal dieren in de veehouderij flink te verlagen.” Vestering heeft daarom ook direct een motie ingediend om de mestproductieplafonds voor de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij te verlagen, zodat deze in lijn komen met wat de natuurgebieden aankunnen.

Daarnaast vraagt Vestering of minister Schouten bereid is om te stoppen met zogenaamde ‘natuurherstelmaatregelen’ die de natuur juist schade toebrengen. Bijvoorbeeld bij plaggen op de heide: hierbij wordt de bovenste grondlaag verwijderd, waardoor zowel overtollige stikstof als nuttige mineralen worden weggehaald. Resultaat is dat, wanneer de stikstofkraan niet wordt dichtgedraaid, de bodem daarmee nóg verder uit balans raakt.

“Door de coronacrisis is de stikstofcrisis op de achtergrond geraakt in het dagelijks nieuws, maar deze is nog verre van opgelost. Voor de natuur, en ook voor de economie, is de stikstofcrisis nog net zo nijpend als twee jaar geleden. Nu hebben we een nieuw onderzoek van elf ecologen dat nogmaals duidelijk maakt wat natuurlijk al lang bekend zou moeten zijn bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: hoe langer de periode is dat de stikstofuitstoot te hoog is, hoe erger de natuur achteruit gaat”, aldus Vestering.


[1] https://www.foodlog.nl/files/a...

[2] https://www.partijvoordedieren...

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt Tata Steel ultimatum

Onderzoek wijst uit wat omwonenden van Tata Steel IJmuiden al lang weten: ze zijn vaker ziek. Het onderzoek naar de gezondhei...

Lees verder

Tweede Kamer tegen EU: stop plantaardige zuivelcensuur én stierenvechtsubsidies

Een brede Kamermeerderheid heeft zich achter de voorstellen van de Partij voor de Dieren geschaard die de Europese Unie oproe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief