Esther Ouwehand geeft inspi­re­rende speech op 33e PvdD-congres


23 november 2021

Op zondag 21 november vond het 33e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het basisverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gepresenteerd en inclusief de aangenomen amendementen door de leden vastgesteld.

De kandidatenlijsten voor de 30 gemeenten waar de PvdD zal deelnemen aan de verkiezingen op 16 maart 2022 werden aan de leden voorgelegd en vastgesteld. De begroting en de vooruitblik voor volgend jaar werden op het congres gepresenteerd.

Esther Ouwehand sloot het congres traditiegetrouw af met een inspirerende speech. Kijk of lees de speech hier terug.

Lieve mensen, lieve leden van de Partij voor de Dieren,

Laatst werd ik geïnterviewd en die journalist vroeg aan mij:

‘Maar zijn jullie niet eigenlijk gewoon een clubje wereldverbeteraars?’

Ik vond dat een grappige vraag. Het suggereerde dat het iets raars is, iets suffigs, de wereld willen verbeteren. Maar ik dacht: laten we even nadenken over het tegenovergestelde: wie wil de wereld nou versléchteren? Dat is pas raar!

Grappig genoeg had de interviewer ’t wel bij ‘t rechte eind: het gaat de Partij voor de Dieren om de hele wereld. Als we in Groningen de norm omkeren, zodat er voortaan standaard vegetarisch wordt geserveerd –wie vlees wil moet daar even om vragen – dan beschermen we daarmee ook de regenwouden van de Amazone. We hebben een planeetbreed-programma – en daar zijn we uniek in. Onze missie is niets minder dan het beschermen en koesteren van het belangrijkste dat we hebben: een leefbare Aarde voor ál zijn bewoners – mens én dier.

En dat is harder nodig dan ooit. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties bevestigde in haar laatste rapport wat we om ons heen zien gebeuren: de klimaatcrisis trekt zich niets aan van wensdenken, dat het zo’n vaart wel niet zal lopen, van bezweringen van onwillige politieke leiders dat we de problemen in 2050 wel zullen oplossen. Hittegolven in Siberië, bosbranden in Australië, droogte en overstromingen in ons eigen land – de gevolgen van klimaatverandering zijn er al. We verliezen plant- en diersoorten in een angstaanjagend tempo en we leven middenin een pandemie die het rechtstreekse gevolg is van de manier waarop de mens denkt om te kunnen gaan met dieren. Dus ja: réken maar dat wij die wereld willen verbeteren!

Het is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat: de Aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan – maar niet met dezelfde manier van denken die deze problemen heeft veroorzaakt. Er is een radicale koerswijziging nodig, een systeemverandering om te zorgen dat we onze economie en de manier waarop we onze samenleving inrichten brengen binnen de draagkracht van de Aarde. We zullen afscheid moeten nemen van het hardnekkige misverstand dat de mens buiten de natuur staat, erboven zelfs, als een soort alleenheerser – terwijl we volledig afhankelijk zijn van de ecosystemen waar we geen heerser, maar onderdeel van zijn. De natuur kan prima zonder mensen. Het is de mens die niet zonder de natuur kan.

En daarom kiest de Partij voor de Dieren een volstrekt ander uitgangspunt dan alle andere partijen. De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de westerse mens en z’n geld centraal stelt, maar de belangen van de kwetsbaarsten: dieren, natuur en milieu. We hebben een radicaal andere visie: ecocentraal in plaats van egocentraal. Omdat daarmee óók de meest wezenlijke belangen van de mens worden gediend. Onze gezondheid, een goede toekomst voor onze kinderen, een leven in harmonie met de soorten om ons heen en met wie we verbonden zijn.

Vandaag precies 15 jaar geleden, stonden we letterlijk aan de vooravond van onze doorbraak. Op 22 november 2006 werd voor het eerst ter wereld een Partij voor de Dieren gekozen in een nationaal parlement. We schreven geschiedenis, lieve partijgenoten. We waren wereldnieuws. Inmiddels hebben we 19 zusterpartijen over de hele wereld.

Vanaf het moment van onze oprichting wisten we: 9 van de 10 mensen zullen niets zien in een Partij voor de Dieren. Maar we wisten ook: steeds meer mensen willen niet langer 9 van de 10 zijn – en die mensen snakken naar verandering. Velen hielden het niet voor mogelijk dat we verkozen zouden worden, en toen dat toch gebeurde, dacht men dat we een eendagsvlieg zouden zijn. Niets bleek minder waar. Morgen vieren we ons jubileum, vijftien jaar in de Kamer, en sindsdien is onze prachtige partij bezig aan een stille opmars. Begonnen we met 2 zetels in het parlement, inmiddels tellen we meer dan 80 volksvertegenwoordigers – in de Senaat, in de provincies, in gemeenten en waterschapppen - én een van de weinige Nederlandse zetels in het Europees Parlement. En dan gaan we ook nog eens verdubbelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, waar we zojuist het prachtige verkiezingsprogramma voor hebben vastgesteld. Vol groene plannen, vol duurzaamheid, mededogen en gelijkwaardigheid. Voor een fijnere plek om te leven voor mens en dier, nu ook in Amersfoort, Zutphen, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en heel veel andere gemeenten, maar liefst 30 in totaal!

Lieve mensen, het bewustzijn groeit dat de belangen van dieren, natuur en milieu zijn verknoopt met ons eigen lot. De Partij voor de Dieren was, is en blijft de partij van de voorhoede van de duurzame revolutie die we samen met dappere burgers mogelijk kunnen maken. We lopen voor de troepen uit, en: die voorhoede groeit! In de laatste peilingen noteerden we voor het eerst in onze geschiedenis dubbele cijfers, maar liefst 10 zetels, en uit onderzoek blijkt ook dat we de partij zijn waar de kiezers zich het meest thuis voelen en blijven. 81% van onze kiezers is nog steeds van de partij en daarmee prijken we bovenaan de ranglijst van partijen waar kiezers géén spijt hebben van hun stem! In 1 jaar tijd zijn we virtueel verdubbeld. Als die trend doorzet zijn we over een paar maanden virtueel de grootste progressieve oppositiepartij. Dat kunnen we op 16 maart mooi verzilveren!

We oogsten grote waardering dat we vasthouden aan onze idealen, dat we niet meebuigen met het riet maar de moed hebben om tegen de stroom op te roeien. Dat wij níet bereid zijn het leugenachtige gedrag van Rutte zomaar even door de vingers zien in de hang naar het pluche. Ons land heeft een regering nodig waar burgers vertrouwen in kunnen hebben. Dat kan niet met dezelfde partijen en dezelfde politici die het vertrouwen ernstig hebben beschaamd - en die de rechtsstaat nog steeds aan hun laars lappen. Het gemak waarmee Rutte III over het toeslagenschandaal heenstapt en doodleuk een kabinet Rutte IV wil vormen vraagt niets anders dan stevige oppositie. En dat geldt ook voor het negeren van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, waar zelfs de rechter aan te pas moest komen maar die nog steeds niet zijn omgezet in de actie, actie, actie waar Rutte op de klimaattop in Glasgow nog toe opriep.

De bekendste klimaatactivist ter wereld – Greta Thunberg – voorspelde het al: de huidige wereldleiders zijn goed in mooie woorden, maar veel minder in daadkracht. Rutte lijkt daar het toonbeeld van. Blah blah voor de bühne. Op diezelfde klimaattop, zei dezelfde Rutte, achter de schermen tijdens een etentje met jongeren met zoveel woorden: het klimaatbeleid kan niet ambitieuzer dan het nu is, anders gaan mensen op partijen stemmen die nog erger zijn dan de VVD. Hij wist niet hoe hij het uit moest leggen aan mensen dat we een fijnere wereld krijgen als we plantaardiger gaan eten en de luchtvaart gaan aanpakken. Beste Mark, als je dat niet uit kunt leggen mag je me best bellen. We helpen graag ;-)

Het is een verschijnsel dat we zien bij meer VVD-politici: niet weten hoe het moet. De staatssecretaris van klimaat, Dilan Yesilguz, zegt steeds: ik voel er weinig voor de klimaatdoelen te verhogen als ik niet weet hoe ik die doelen moet gaan halen. Beste Dilan, Urgenda heeft een heel plan uitgewerkt dat je zó kunt overnemen. En als de Partij voor de Dieren nog een gratis tip mag geven: verander het voedselsysteem. Ook in de laatste klimaatrapporten is weer benadrukt dat als we stoppen met de bioindustrie, we zoveel methaan reduceren dat er ruimte komt om de rest van het klimaatbeleid vorm te geven. We sparen het regenwoud, er komt landbouwgrond vrij dat we terug kunnen geven aan de natuur, we voorkomen nieuwe pandemieën en we maken een einde aan onnodig dierenleed. Win-win-win. Dat lijkt ons een schot voor open doel voor iemand die Olympisch kampioen klimaat wil worden!

Toch horen we nog altijd niets dan excuses. Als een plaat die blijft hangen: het moet haalbaar en betaalbaar! Terwijl iedereen allang doorheeft dat níet in actie komen voor klimaat veel meer geld gaat kosten dan nu de omslag maken. Volgens een zeer voorzichtige schatting van The Guardian kost het wereldwijd 25000 miljard euro extra als we de aarde laten opwarmen tot 2 graden, in plaats van de beloofde 1,5 graad. Tel uit je winst.

Ik snap wel dat de partijen die Rutte drie vormen nu toch echt wel haast maken om tot Rutte vier te komen. Want binnenkort, mensen, is het echt afgelopen met al die flauwekul. De kiezer is klaar met de politiek van het kortetermijndenken, en alles op de lange baan schuiven. In een essay in de Groene Amsterdammer wordt deze week het land van Rutte (en zijn voorgangers) geanalyseerd. De conclusie is dat de politiek die zich blindstaart op gevolgen, en die oorzaken hardnekkig negeert, de politiek van het technocratische management, niet alleen verwoestende gevolgen heeft gehad, maar gelukkig ook zijn langste tijd gehad heeft. Opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research kwam op basis van zijn analyses onlangs tot de conclusie dat de kiezer snakt naar dappere besluiten – en meer dan genoeg heeft van laffe politiek. En vrijdag bleek uit weer een andere peiling van I&O dat er zeer ruim draagvlak is voor méér klimaatbeleid. Oók de kiezers van CDA en VVD vragen daarom. Rutte en Hoekstra, zelfs jullie eigen kiezers zijn klaar met het tegenstinken.

Je zou moedeloos kunnen worden van zoveel onwilligheid, maar de Partij voor de Dieren werkt gestaag door aan jouw en onze idealen. Toen de Raad van State onlangs concludeerde dat de Klimaatwet van dit kabinet volstrekt niet voldoet om de crisis te keren, en ‘snel en substantieel’ veranderd zou moeten worden, zeiden wij: dat schikt! Wij hebben die betere klimaatwet, de wet die wél regelt wat nodig is en een dag later lag hij op het bureau van de Raad van State. De klimaatwet 1.5 – alles op alles om onder de anderhalve graad te blijven, zoals we in Parijs hebben beloofd. Het kabinet mag ‘m zo van ons overnemen –we hebben het voorwerk met liefde gedaan!

Eerder dit jaar hebben we de Wet dieren ingrijpend veranderd, om te zorgen dat de 20 jaar oude politieke belofte eindelijk wettelijk is verankerd: dieren in de veehouderij moeten kunnen leven naar hun aard. Het systeem moet worden aangepast aan de dieren, in plaats van de dieren aan het systeem. Een ware doorbraak die laat zien dat de boel aan het kantelen is, eindelijk!

En eenzelfde kentering werd veroorzaakt door Anja Hazekamp, onze vrouw in Brussel die met haar ene zetel voor het eerst in de geschiedenis niet alleen de oerconservatieve landbouwcommissie , maar ook de meerderheid van het Europees Parlement achter haar initiatief kreeg om de wissels te verzetten in het landbouwsysteem. Hoopgevende tekenen van verandering, die we overal kunnen zien. Samen met burgers, die massaal de straat op gingen bij een historische klimaatmars. Ik vond het geweldig om zoveel bekende gezichten te zien met Partij voor de Dieren-jasjes aan, met talloze actieborden en een fantastische percussieband. We waren luid en duidelijk aanwezig!

Lieve mensen, we leven onmiskenbaar in een kanteltijd. We staan aan de vooravond van grote veranderingen, een koerswijziging naar een fundamenteel andere manier waarop de mens omgaat met dieren en de natuur, in het belang van ons allemaal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat die omslag er komt, als we elkaar vasthouden en in actie komen. Ik ben daar zeer hoopvol over. De Amerikaanse professor Erica Chenoweth deed onderzoek naar vreedzame veranderingsprocessen wereldwijd, en zij concludeert wat velen voor ons al hebben bewezen: een kleine voorhoede van betrokken burgers kan de wereld veranderen. Het is het enige dat ooit voor echte veranderingen heeft gezorgd, en ik ben er zeer trots op om samen met jullie die diervriendelijke, groeiende voorhoede te vormen. De vreedzame, groene revolutie is aanstaande!

Dank jullie wel. En hou vast aan je idealen!

Gerelateerd nieuws

Prioriteer het belang van het dier

Stop met kleine aanpassingen van het huidige systeem en stel het perspectief van het dier centraal. Stop met het wachten tot ...

Lees verder

Wilde bijen in verdrukking door honingcowboys

Er moet snel beleid komen voor het plaatsen van honingbijkasten in de buurt van natuurgebieden, vindt de Partij voor de Diere...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief