Prio­riteer het belang van het dier


Nieuw advies aan kabinet benadrukt noodzaak snelle uitvoering Wet dieren

19 november 2021

Stop met kleine aanpassingen van het huidige systeem en stel het perspectief van het dier centraal. Stop met het wachten tot de sector met verbeteringen komt en neem zelf de regie om versneld de transitie in te zetten naar een dierwaardige veehouderij. Dit adviseerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gisteren aan het kabinet.[1] De RDA benadrukt hiermee de noodzaak om snel de aangenomen Wet dieren van de Partij voor de Dieren uit te voeren.

De RDA stelt dat het Nederlandse veehouderijbeleid hardnekkige en nieuwe welzijnsproblemen kent zoals lichamelijke ingrepen, krappe hokken en morbiditeit en sterfte van jonge dieren. De gangbare veehouderij is in de eerste plaats gericht op de productie van zo goedkoop mogelijk vlees, zuivel en eieren. Dit gaat ten koste van dierenwelzijn.[2]

Toen in 2019 bekend werd dat in de kabinetsplannen voor kringlooplandbouw ook geen nadruk ligt op het welzijn van dieren, riep de Partij voor de Dieren de landbouwminister op om in de verdere uitwerking van deze plannen concrete voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn. Hierbij moeten het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend zijn. De Tweede Kamer steunde deze oproep.

PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Een radicale omslag is nodig. Kleine aanpassingen aan het bestaande systeem zijn onvoldoende. De huidige huisvestingssystemen ontnemen dieren permanent de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Eenden moeten kunnen zwemmen, konijnen moeten kunnen graven en kippen moeten kunnen stofbaden. Het kabinet moet nu snel komen met een plan om dit mogelijk te maken, om daarmee ook te voldoen aan de gewijzigde Wet dieren.”

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen. De landbouwminister heeft de RDA advies gevraagd over de randvoorwaarden voor een dierwaardige veehouderij. De RDA komt met zes leidende principes voor een nieuw beleid en roept het kabinet op hier een sterke regiefunctie in te nemen.

[1] rda.nl/nieuws/nieuws/2021/11/18/zes-leidende-principes-voor-een-dierwaardige-veehouderij
[2] rda.nl/publicaties/zienswijzen/2021/11/18/zienswijze-dierwaardige-veehouderij

Gerelateerd nieuws

‘Kom nu met een vuurwerkverbod’

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen net als vorig jaar ook bij deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. De partijen doen...

Lees verder

Esther Ouwehand geeft inspirerende speech op 33e PvdD-congres

Op zondag 21 november vond het 33e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het ba...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief