De nieuwe Wet Natuur geeft jagers en indu­strie­boeren vrij spel


11 oktober 2011

De Partij voor de Dieren komt in actie tegen de nieuwe Wet Natuur. Met deze wet, die staatssecretaris Bleker in 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, verklaart het kabinet zeven extra diersoorten vogelvrij: het damhert, edelhert, ree en wild zwijn, grauwe gans, de kolgans en de smient. Tot nu toe mochten deze zeven diersoorten alleen met een ontheffing worden afgeschoten; de nieuwe wet maakt de dieren vrij bejaagbaar. Ook andere soorten; zoals de egel, de das, de rivierkreeft en de vuursalamander dreigen door deze wet hun beschermde status kwijt te raken.

De nieuwe Wet Natuur is een ramp voor dieren, vindt fractievoorzitter Marianne Thieme: “Vrij spel voor de jacht betekent voor veel dieren een onnatuurlijke en vaak zeer pijnlijke en ontijdige dood, maar ook dat de dieren tijdens hun leven voortdurend worden opgejaagd en gestoord in hun eigen leefomgeving.”

Ook op andere manieren vormt de wet een bedreiging voor tal van diersoorten. Zo worden Natura2000-gebieden ingeleverd of samengevoegd. Verder wordt de bescherming van natuur teruggevoerd tot op Europees minimumniveau of zelfs aan deze normen wordt niet voldaan. Esther Ouwehand: “Onvoorstelbaar dat de regering de industriële landbouw nog meer ruimte geeft om ongelimiteerd uit te breiden en kostbare natuur kapot te maken.”

Jongerenorganisatie PINK! is online een petitie tegen de nieuwe natuurwet gestart op de website petities.nl. De Kamerleden van de Partij voor de Dieren bereiden zich voor op de besprekingen van de wet in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de wet in het voorjaar op de agenda komen. Marianne Thieme: “Natuurbelangen worden door de regering geofferd op het altaar van de economie. Kennelijk vindt het kabinet dat belangrijker dan dat miljoenen mensen kunnen genieten van ongerepte natuur in Nederland.”

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief