Partij voor de Dieren blijft Bergen steunen in verzet tegen gasopslag


7 oktober 2011

Esther Ouwehand bekijkt vrijdag 7 oktober de mogelijkheden van de Partij voor de Dieren om het verzet van Bergen tegen de gasopslag te blijven steunen. Het Kamerlid protesteert actief tegen deze plannen en diende een motie van afkeuring in tegen minister Verhagen omdat hij het omstreden gasopslagproject ondanks twijfels over de veiligheid heeft doorgedrukt. Samen met Bram van Liere, Partij voor de Dieren Statenlid in Noord-Holland, brengt Ouwehand een nieuw bezoek aan de Bergermeerpolder. Daar spreken ze met betrokkenen over het voortzetten van het verzet tegen de gasopslag.

Ondanks protesten van de gemeente Bergen en haar inwoners gaf het kabinet in mei toestemming voor grootschalige ondergrondse gasopslag onder de Bergermeerpolder. Op maandag 8 augustus toonde de Raad van State zich daar kritisch over, omdat volgens haar meer onderzoek nodig is. Volgens de Raad is de Gemeente Bergen onvoldoende gehoord en kan een ondergrondse opslag de veiligheid van de directe omgeving in gevaar brengen. Ook Natuurmonumenten heeft bij de Raad van State protest aangetekend tegen het besluit.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de plannen om onder de Bergermeerpolder de grootste gasopslag van Europa te realiseren. Naast de risico’s die dit met zich meebrengt voor omwonenden zou dat betekenen dat het waardevolle natuurgebied de Loterijlanden ernstig wordt aangetast. Nu is dat gebied nog een unieke broedplaats voor de met uitsterven bedreigde grutto. Nu ook de Raad van State zich kritisch heeft uitgelaten over de besluitvorming, wil Esther Ouwehand samen met de wethouder Alwin Hietbrink van de gemeente Bergen, de bewonersorganisaties en Natuurmonumenten bezien welke mogelijkheden er nog zijn om te voorkomen dat de prachtige Bergermeerpolder verandert in een industrieterrein vol met boortorens.

Op 27 oktober zal de Tweede Kamer tijdens een vervolgdebat opnieuw spreken over de gasopslag.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief