Einde aan jacht­pri­vi­leges Hof


11 oktober 2011

De Groene Draeck, vliegreizen en voor de lol met buitenlandse gasten dieren doodschieten. De hobby’s van onze Koninklijke familie, kunnen niet langer bekostigd worden door de belastingbetaler. Tijdens de bespreking van de begroting Algemene Zaken en de begroting van de Koning zal Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, pleiten voor de afschaffing van de subsidie op de Koninklijke jachtpartijen. Tevens zal zij een amendement indienen met het verzoek de kosten voor de nieuwe Koninklijke website, à drie ton, in te zetten voor het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven.

In deze tijden van economische crises wordt iedereen geraakt door grootschalige bezuinigingen. Het Koninklijk Huis kan hierin niet buiten schot blijven. Waar Staatsbosbeheer de broekriem moet aanhalen op het gebied van onderhoud en beheer van natuur, is in Kroondomein ’t Loo en Staatsdomein Hoog Soeren wél voldoende geld beschikbaar voor het Koninklijk jachtdepartement. De Nederlandse burger betaalt onvrijwillig voor de jachtactiviteiten van de Koninklijke familie, terwijl het overgrote deel van de Nederlanders tegenstander is van de plezierjacht. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er nu een einde komt aan de Koninklijke jachtprivileges.

De drie ton die is uitgetrokken voor een nieuwe Koninklijke website kan ook nuttiger worden aangewend. De Partij voor de Dieren zal een amendement indienen om dit bedrag in te zetten voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Dit onderzoek komt slecht van de grond door te weinig beschikbare middelen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet zich wil inzetten voor alternatieven voor dierproeven. Het amendement van de Partij voor de Dieren geeft hier concrete invulling aan.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief