CO2-opslag onder de grond buiten­pro­por­ti­oneel veel gesub­si­dieerd


PvdD stelt vragen over rol van indu­strie­lobby op subsi­die­beleid

31 maart 2021

Van het totaal beschikbare budget voor de energietransitie gaat een fors deel naar ondergrondse CO2-opslag. CO2 opslaan onder de grond is volgens de Partij voor de Dieren geen oplossing voor CO2 reductie, omdat bedrijven door kunnen gaan met hun vervuilende productie. Onderzoek van Follow the Money[1] suggereert nu dat juist de meest vervuilende bedrijven er bij de Nederlandse overheid op hebben aangedrongen subsidies vrij te spelen voor ondergrondse CO2-opslag. Kamerlid Lammert van Raan stelt vragen aan de minister.

“Het opslaan van CO2 is een afleidingsmanoeuvre, omdat bedrijven gewoon door kunnen met hun vervuilende activiteiten. Bovendien betekent het subsidiëren ervan dat er minder geld gaat naar zonne- en windenergie. De huidige subsidieaanvragen voor CO2-opslag staan op 2 miljard euro. Dat staat de energietransitie in de weg. Daarnaast vliegt bij de opslag van CO2 een derde van de CO2 de lucht in[2] en kost het opslaan van CO2 ook energie, omdat CO2 continu onder druk moet worden gehouden. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat subsidies voor het opslaan van CO2 worden gestaakt,” aldus Kamerlid Lammert van Raan.

In eerdere vragen[3] over subsidies voor CO2-opslag stelde Van Raan al vast dat subsidies voor CO2 opslag onnodig hoog zijn. De nationale CO2 heffing wordt niet meegenomen, terwijl de Europese CO2 prijs wel wordt meegerekend. De overheid vergoedt juist het verschil tussen de kostprijs van voor CO2-opslag en de prijs voor CO2, die door het ontbreken van de nationale CO2-heffing in de berekening te laag uitvalt. Bedrijven kunnen daardoor wel 75 euro subsidie per ton CO2 krijgen, terwijl dat 30 euro minder zou zijn als de nationale CO2-heffing zou worden meegenomen. Omdat deze prijs niet wordt meegenomen, krijgen bedrijven nu maar liefst 30 euro per ton CO2 teveel.

“De minister liet weten dat het niet het doel is van de subsidies om een enorme wortel voor te houden,” zegt Lammert van Raan, “maar dat is wel het resultaat. Hier moeten we zo snel mogelijk van af door in ieder geval de nationale CO2 heffing mee te nemen.”


[1] Nederland ritselt in Brussel vergroeningssubsidie voor Shell - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)

[2] CO2 onder de grond stoppen is geen oplossing - NRC

[3] Vragen Van Raan over de weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage) - Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

PvdD: sluit slachterij Vion Boxtel

De Partij voor de Dieren wil dat slachterij Vion in Boxtel zo snel mogelijk gesloten wordt en heeft daarop aangedrongen in sc...

Lees verder

‘Zet geen onomkeerbare stappen in fossiele miljoeneninvestering op Bonaire’

PvdD-Kamerlid Lammert van Raan vindt dat het kabinet geen onomkeerbare stappen mag zetten in de miljoeneninvestering in fossi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief