Acties voor bedreigde duinen


13 maart 2015

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft vandaag in Noord- en Zuid-Holland actie gevoerd voor de duinen, die bedreigd worden door kolencentrales, asfalt, giftige bollenteelt en gasboringen. Samen met provinciale lijsttrekkers bezocht zij locaties in Voornes Duin, Vogelenzang en Heemskerk.

Onder het motto “De duinen beschermen jou, bescherm jij de duinen?” zet de Partij voor de Dieren de schijnwerpers op het belang van goede bescherming van de unieke duinnatuur in de kustprovincies. Veel plannen die in Provinciale Staten en de landelijke politiek worden gemaakt, zoals kolencentrales, aanleg van wegen en het toestaan van gevaarlijke gifstoffen in de landbouw, zijn funest voor kwetsbaar duin langs de Hollandse kust. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand voerde op vrijdag een drietal acties om kiezers op te roepen de duinen te laten meewegen bij hun stem op 18 maart.

Esther Ouwehand: “Ons kleine, kwetsbare land is verslaafd aan fossiele energiebronnen, asfalt en landbouwgif. De natuur is hier de grote verliezer van en in dit geval de prachtige duinen die Nederland beschermen tegen de zee. Tijd om af te kicken dus! De kiezer heeft op 18 maart een machtig wapen om de duinen te beschermen tegen het korte termijn belang van economisch gewin!

Voor de duinen, tegen kolencentrale
De eerste van deze acties vond plaats in Voornes Duin. Ouwehand voerde hier samen met provinciale lijsttrekker Carla van Viegen actie tegen de komst van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte. Voornes Duin kent nu nog de grootste biodiversiteit van Europa, maar dreigt straks verstikt te worden door de uitstoot van de nieuwe kolencentrale.

Voor de duinen, tegen de Duinpolderweg
Na de aftrap in Zuid Holland toog Esther Ouwehand samen met provinciale lijsttrekker Bram van Liere naar Vogelenzang. Zij protesteerden hier tegen de aanleg van de Duinpolderweg dwars door een rustig foerageergebied en belangrijke broedgebied, met een hoge nestdichtheid, waar inmiddels 93 verschillende vogelsoorten gespot zijn. Bram van Liere: “De Duinpolderweg zorgt voor extra stikstof in de duinen, die nu al overbelast zijn. Die aantasting is onacceptabel.

Voor de duinen, tegen landbouwgif
Voor de laatste actie zette Ouwehand samen met provinciale lijsttrekker Bram van Liere de schijnwerpers op Heemskerk. Hier lijdt de waardevolle duinnatuur ernstig onder het zware landbouwgif dat op de aangrenzende bollenvelden wordt gespoten. Met meldpunt Gifklikker voert Ouwehand al een aantal jaren actie tegen de natuurschade, milieuvervuiling, gezondheidsrisico’s en bijensterfte die het gevolg zijn van het grootschalige gebruik van gif in de Nederlandse landbouw.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief