Acties tegen de jacht


13 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft vandaag in Utrecht en Overijssel acties tegen de jacht gevoerd. Marianne Thieme bezocht samen met provinciale lijsttrekker Hiltje Keller Kockengen (Utrecht) en met lijsttrekker Lia van Dijk Losser (Overijssel) om de aandacht te bevestigen op de jacht in Nederland die in toenemende mate gereguleerd wordt door de provincies.

Kockengen, Utrecht: aandacht voor vergeten jachtslachtoffers
Marianne Thieme begon de dag in Utrecht samen met lijsstrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Hiltje Keller. In Kockengen voerden zij actie tegen de jacht op meerkoeten en andere vergeten jachtslachtoffers.

Bij jacht denken veel mensen aan dieren als reeën of ganzen, maar in Utrecht worden nog veel meer diersoorten geofferd aan de belangen van de landbouw. Zo heeft de provincie onlangs opnieuw een ontheffing afgegeven voor het doden van meerkoeten, waardoor er onder andere in Stichtse Vecht veel zullen sneuvelen. Ook spreeuwen, kraaien, smienten, knobbelzwanen, verwilderde duiven en vele andere dieren die slechts geringe schade aan landbouwgewassen toebrengen worden in opdracht van de provincie gedood. Op deze vrijdag de dertiende vroeg de Partij voor de Dieren om aandacht voor deze ongeluksvogels.

Losser, Overijssel: Eerst bijvoeren, dan afschieten
’s Middags bezocht Marianne Thieme een jachthut bij Losser om zich samen met de lijsttrekker van de partij voor de Provinciale Statenverkiezingen, Lia van Dijk, uit te spreken tegen de hobbyjacht. Terwijl er maatschappelijk geen draagvlak bestaat voor het voor het plezier doden van dieren, krijgt de jachthobby ruim baan in Overijssel.

De situatie in het veld was door de Overijsselse PvdD verbeeld als een rijk gedekte tafel voor de jachthut waarop alle lokmiddelen waar jagers gebruik van maken, om het wild naar zich toe te lokken, waren uitgestald. Jagers gebruiken bijvoorbeeld likstenen, anijsolie, mais en aardappelen, kortom alles waar dieren zich toe aangetrokken voelen, om ze vervolgens op een makkelijke manier te kunnen doodschieten.

Thieme en Van Dijk hebben demonstratief de tafel afgeruimd om duideiljk te maken dat het eerst bijvoeren en dan doden van dieren op geen enkele wijze te rijmen valt met een verantwoord faunabeleid. Zowel het bijvoeren als het hobbymatig doden zonder enig objectieve noodzaak zal definitief een halt toe geroepen moeten worden.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief