Motie over afspraken voor meer vaste aanstel­lingen en minder kleine banen


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal tijdelijke contracten en kleine banen in het onderwijs toeneemt;

overwegende dat een leraar voor de klas de beste manier is om onderwijsachterstanden tegen te gaan en baanzekerheid helpt om leraren te behouden;

overwegende dat uitstroom door de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren toeneemt;

verzoekt de regering, om met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om gezamenlijk tot afspraken te komen om meer vaste aanstellingen te realiseren en het aantal kleine banen terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop

Kwint

Wassenberg

Beertema

Van Meenen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen