Motie Teunissen meer aandacht voor de Fair Practice Code en eerlijke betaling van cultuur­makers


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat cultuurmakers recht hebben op goede arbeidsvoorwaarden en constaterende dat de Fair Practice Code daartoe slechts het minimum voorschrijft;

van mening dat de Fair Practice Code en een eerlijke betaling van werkenden veel hoger op de agenda horen;

overwegende dat de Raad voor Cultuur concludeert dat het moeizaam gaat met de implementatie van de Fair Practice Code;

overwegende dat het voeren van een sociale dialoog en collectief onderhandelen door zzp’ers een kwetsbaar proces is, mede omdat vanuit een precaire positie moet worden onderhandeld die kenmerkend anders is dan de dialoog tussen werknemers en werkgevers;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een sectorbrede implementatie van de Fair Practice Code,

verzoekt de regering, elk half jaar te rapporteren in hoeverre de Fair Practice Code geïmplementeerd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen

Lees verder

Motie Teunissen over belastingvoordeel aan de culturele sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer