Motie over een geza­men­lijke aanpak tegen laag­ge­let­terdheid


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leesvaardigheid onder brugklassers is gedaald, leerlingen op alle niveaus lagere prestaties halen bij lezen en een kwart van de leerlingen het onderwijs als functioneel analfabeet verlaat;

overwegende dat deze achterstanden ook buiten het onderwijs aangepakt dienen te worden;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met gemeenten, bibliotheken en andere organisaties in de aanpak tegen laaggeletterdheid om te komen tot een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid en het wegwerken van leesachterstanden en dit een plek te geven in het Nationaal Programma Onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

De Hoop

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, Van Haga