Motie Wassenberg voor­be­rei­dingen treffen voor invoering van een wette­lijke product­ver­ant­woor­de­lijkheid


19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat producenten van kunststofgrasvelden tot op heden geen verantwoordelijkheid hebben genomen met betrekking tot de verwerking en recycling van afgeschreven kunstgrasvelden,

constaterende dat van kunstgrasproducenten opnieuw slechts op vrijwillige basis verantwoordelijkheid wordt verwacht met betrekking tot de verwerking van kunstgrasvelden,

verzoekt de regering om kunstgrasproducenten een ultimatum te stellen om tot een plan te komen om kunstgrasvelden te verwerken aan het eind van hun cyclus,

verzoekt de regering om voorbereidingen te treffen voor de invoering van een wettelijke productverantwoordelijkheid indien opnieuw eigen initiatief van de sector uitblijft,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over tijdig en diervriendelijk terugdringen van de melkveestapel

Lees verder

Motie Wassenberg vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden ontmoedigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer