Motie Wassenberg vervangen van gras­velden door kunst­gras­velden ontmoe­digen


19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds vaker grasvelden worden vervangen door kunstgrasvelden,

constaterende dat de recycling en verwerking van deze kunstgrasvelden en het rubbergranulaat dat erover uitgestrooid in de praktijk niet of slechts in een deel van de gevallen plaatsvindt,

constaterende dat het voorkomen van afval, dus het minderen van productie en gebruik, de belangrijkste stap is in de circulaire economie,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe het vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden ontmoedigd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD