Motie Ouwehand over tijdig en dier­vrien­delijk terug­dringen van de melk­vee­stapel


18 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV voorziet dat er mogelijk een generieke korting moet plaatsvinden op de fosfaatrechten in de melkveehouderij om de uitzondering die Nederland heeft op de Nitraatrichtlijn (de derogatie) te behouden,

constaterende, dat het uitblijven van tijdige maatregelen om de melkveestapel binnen de perken te houden eerder heeft geleid tot het vervroegd gedwongen afvoeren van 190.000 koeien naar de slacht, mèt compensatiesubsidies uit de schatkist (fosfaatreductieplan opgesteld door LTO, NZO e.a.; de invoering van het fosfaatrechtenstelsel),

van mening dat dieren niet nogmaals mogen worden opgeofferd vanwege een afwachtende houding van de overheid,

verzoekt de regering, niet nogmaals het risico af te wentelen op de dieren en zo snel mogelijk beperkingen te stellen aan de fok en de aanvoer van dieren om de omvang van de melkveestapel tijdig en diervriendelijk terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP