Motie Wassenberg voor overleg met gemeenten over recy­cle­doel­stelling ipv kilo­doel­stelling voor restafval


26 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten een kilodoelstelling voor restafval hebben, waardoor er onvoldoende aandacht is voor de kwaliteit van inzameling,

constaterende dat daardoor de vervuiling van de ingezamelde gescheiden stromen toeneemt,

verzoekt de regering om in overleg te treden met de gemeenten om te onderzoeken of een recycledoelstelling in plaats van een kilodoelstelling voor restafval de kwaliteit van de verschillende afvalstromen verbetert,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg voor onderzoek naar inzet fiscale maatregelen om gerecycled plastic als grondstof te stimuleren

Lees verder

Motie Wassenberg: verhoog de ambities van circulair inkopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer