Motie Wassenberg: verhoog de ambities van circulair inkopen


26 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoogwaardige recycling van plastic marginaal blijft;

constaterende dat innovaties in hoogwaardige recycling gestimuleerd worden door circulaire inkoop,

verzoekt de regering de ambities van circulair inkopen te verhogen tot boven de nu beoogde 10% en te focussen op de inkoop van ‘recycled content’,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP