Motie Wassenberg voor onderzoek naar inzet fiscale maat­re­gelen om gere­cycled plastic als grondstof te stimu­leren


26 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van aardolie als grondstof voor plastic goedkoper is dan het gebruik van gerecycled plastic als grondstof,

overwegende dat dit een perverse prikkel is, die ertoe leidt dat aardolie de standaardgrondstof blijft voor plastic,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe fiscale maatregelen het gebruik van gerecycled plastic als grondstof kunnen stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP