Motie Wassenberg voor onderzoek naar verplichting voor recycling van afvalhout


26 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoeksbureau TAUW in opdracht van de overheid een knelpuntenanalyse van houtrecycling heeft gemaakt,

constaterende dat een conclusie van de analyse is dat de overheid de verkeerde prikkels geeft, door het ontbreken van de verplichting om afvalhout te recyclen en door het verlenen van SDE+ subsidie aan de stook van schoon afvalhout,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe een verplichting voor de recycling van afvalhout kan worden geïntroduceerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Red de leerbanen

Lees verder

Motie Wassenberg voor onderzoek naar inzet fiscale maatregelen om gerecycled plastic als grondstof te stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer