Motie Wassenberg/Vestering over geen belas­tinggeld verspillen aan een nieuwe subsi­die­re­geling voor mest­ver­werkers


25 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van LNV de toename van het mestoverschot als gevolg van de afbouw van de derogatie wil opvangen door een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers te openen,

constaterende dat mestvergisters nauwelijks energie opleveren en dat de opgewekte stroom niet groen, maar bruin is,

constaterende dat mestvergisters vrijwel overal op grote weerstand van omwonenden stuiten vanwege de stank, gezondheidsrisico’s en mestfraude,

constaterende dat uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit een lock-in effect creëert voor de intensieve veehouderij omdat het afhankelijk is van een mestoverschot, terwijl het aantal dieren omwille van de stikstof- en klimaatcrisis juist zal krimpen,

verzoekt de regering geen belastinggeld te verspillen aan een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SGP, Omtzigt, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Wassenberg over bodemberoerende garnalenvisserij niet langer toestaan in beschermde natuurgebieden

Lees verder

Motie Wassenberg/Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer