Motie Wassenberg over het bedwelmen van schol aan boord


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vissen leed ondervinden tijdens de vangst en doding aan boord van schepen,

constaterende dat er mogelijkheden zijn om dit leed te beperken door de vangst- en dodingmethoden aan te passen,

constaterende dat inmiddels op één schip schol wordt bedwelmd, alvorens de dieren worden geslacht,

overwegende er echter nog geen praktijktesten zijn uitgevoerd om het bedwelmen aan boord wetenschappelijk te testen,

constaterende dat er wel laboratoriumonderzoek heeft plaatsgevonden naar bedwelming van schol vóór de slacht door de WUR (Wageningen University & Research) in opdracht van het ministerie van LNV, maar dat deze gegevens nooit openbaar zijn gemaakt,

verzoekt de regering om de data van dit onderzoek te publiceren,

en verzoekt de regering om de bedwelming van schol aan boord te onderzoeken via wetenschappelijke praktijktesten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over afkeuring van de handelswijze van het ministerie van LNV

Lees verder

Motie Wassenberg/Vestering over niet-chemische alternatieven meenemen bij vergelijkende beoordelingen landbouwgif

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer