Motie Wassenberg/Vestering over het NSP tussen­tijds aanpassen in het geval dat het onvol­doende bijdraagt aan de gestelde doelen


14 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering jaarlijks moet rapporteren in hoeverre het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid effectief bijdraagt aan de actuele doelstellingen op het gebied van natuur, klimaat en milieu,

verzoekt de regering om, wanneer uit deze rapportage blijkt dat het NSP onvoldoende bijdraagt aan de gestelde doelen voor natuur, klimaat en milieu, het NSP daar tussentijds op aan te passen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over zorgen dat garanties van oorsprong bijdragen aan een toename van productie van duurzame energie en een afname van productie van fossiele energie

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over lozingen van vervuild productiewater niet toestaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer